Gevaarlijke stoffen: Leidinggevenden

In de Factsheet gevaarlijke stoffen leidinggevenden wordt in kort bestek aandacht geschonken aan gevaarlijke stoffen. Aan het werken met gevaarlijke stoffen kunnen risico’s verbonden zijn. Door deze stoffen voorzichtig te behandelen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen kunnen de risico’s beheerst worden. Om dit op de juiste wijze te doen vragen wij uw aandacht voor (het herkennen van) de gevaren en de inzet van adequate beheersmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vraag 1

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 2

Het transport van gevaarlijke stoffen is niet aan regels verbonden.

Vraag 3

Bij het ophalen en afvoeren van gevaarlijk afval horen enkele basisregels:

Vraag 4

Flessen alcohol 70% die over de datum zijn worden gezien als gevaarlijk afval.

Vraag 5

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 6

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 7

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 8

Ik moet op mijn afdeling een registratie hebben van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

Vraag 9

Stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 10

Werkzaamheden met gevaarlijke stoffen gebeuren op mijn afdeling op een veilige wijze. Ik doe dit door:

Vraag 11

Op het etiket van een gevaarlijke stof kan in combinatie met het gevarensymbool (rood/zwart/wit) ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 12

Als leidinggevende kan ik bijdragen aan het veiliger werken met gevaarlijke stoffen door:

Vraag 13

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

Vraag 14

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 15

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is belangrijk bij handelingen met gevaarlijke stoffen. Als leidinggevende zorg ik dat:

Vraag 16

Veilige opslag van vloeistoffen kan ik op de afdeling creëren door:

Vraag 17

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 18

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool:

Vraag 19

Bij incidenten met een gevaarlijke stof laat ik mijn medewerkers de boel opruimen.

Vraag 20

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?