Gevaarlijke stoffen: Leidinggevenden

In de Factsheet gevaarlijke stoffen leidinggevenden, 2015, MPZ wordt in kort bestek aandacht geschonken aan gevaarlijke stoffen. Aan het werken met gevaarlijke stoffen kunnen risico’s verbonden zijn. Door deze stoffen voorzichtig te behandelen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen kunnen de risico’s beheerst worden. Om dit op de juiste wijze te doen vragen wij uw aandacht voor (het herkennen van) de gevaren en de inzet van adequate beheersmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vraag 1

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

Vraag 2

Stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 3

Op het etiket van een gevaarlijke stof kan in combinatie met het gevarensymbool (rood/zwart/wit) ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 4

Het transport van gevaarlijke stoffen is niet aan regels verbonden.

Vraag 5

Als leidinggevende kan ik bijdragen aan het veiliger werken met gevaarlijke stoffen door:

Vraag 6

Werkzaamheden met gevaarlijke stoffen gebeuren op mijn afdeling op een veilige wijze. Ik doe dit door:

Vraag 7

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 8

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 9

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 10

Bij het ophalen en afvoeren van gevaarlijk afval horen enkele basisregels:

Vraag 11

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 12

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 13

Veilige opslag van vloeistoffen kan ik op de afdeling creëren door:

Vraag 14

Ik moet op mijn afdeling een registratie hebben van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

Vraag 15

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 16

Bij incidenten met een gevaarlijke stof laat ik mijn medewerkers de boel opruimen.

Vraag 17

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 18

Flessen alcohol 70% die over de datum zijn worden gezien als gevaarlijk afval.

Vraag 19

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is belangrijk bij handelingen met gevaarlijke stoffen. Als leidinggevende zorg ik dat:

Vraag 20

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool: