Gevaarlijke stoffen: Logistiek

De Factsheet gevaarlijke stoffen logistiek behandelt in kort bestek een aantal aspecten met betrekking tot logistieke handelingen en gevaarlijke stoffen. Logistieke medewerkers binnen de zorg komen op diverse manieren in aanraking met gevaarlijke (afval)stoffen. Daaraan zijn risico’s verbonden. Voor een goede beheersing van de risico’s is het allereerst belangrijk om deze risico’s te kennen en te herkennen. Door vervolgens de juiste inzet van middelen en het nemen van goede maatregelen zijn de gevaren voor de logistieke werknemers aanzienlijk beperkt. Tevens is het belangrijk te weten hoe op te treden bij een eventueel incident of calamiteit.

Vraag 1

Een aantal vuistregels bij het ophalen van gevaarlijk afval zijn:

Vraag 2

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in bestelauto’s tussen en/of naar andere locaties zijn er een aantal basisregels waaraan voldaan moet worden:

Vraag 3

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool?

Vraag 4

In welke categorie vallen stoffen met onderstaand vervoersetiket?

Vraag 5

Stoffen die bij contact met andere (ontvlambare) stoffen heftig reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 6

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 7

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 8

Tijdens handelingen met verpakkingen waarin specifiek ziekenhuisafval zit kan ik me goed beschermen door:

Vraag 9

Bij het veilig vervoer van gassen gelden een aantal regels:

Vraag 10

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 11

Stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 12

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 13

Op een verpakking kom ik het volgende symbool tegen. Wat betekent dit symbool?

Vraag 14

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 15

Gascilinders mogen liggend in een krat vervoerd worden.

Vraag 16

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 17

Bij incidenten met het vervoer van gevaarlijke stoffen kan ik beter de bedrijfshulpverlening (BHV)bellen.

Vraag 18

Het ophalen van specifiek ziekenhuisafval mag gecombineerd worden met het ophalen van ander afval.

Vraag 19

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.