Gevaarlijke stoffen: Operatiekamers

In de operatiekamer (OK) vinden activiteiten plaats waarbij ook gevaarlijke stoffen gebruikt worden. De handelingen met deze stoffen brengen risico’s met zich mee. De Factsheet gevaarlijke stoffen OK geeft in kort bestek informatie over en tips voor de beheersing van de risico’s van omgang met gevaarlijke stoffen.

Vraag 1

Wat zijn de effecten van chirurgische rook?

Vraag 2

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 3

Gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool kan ik rustig opslaan naast brandbare stoffen:

Vraag 4

Bijtende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 5

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 6

Het contact met chirurgische rook kan beperkt worden door het gebruik van speciale afzuigapparatuur.

Vraag 7

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met het symbool:

Vraag 8

Medewerkers die beroepsmatig met inhalatie anesthetica in aanraking komen worden niet blootgesteld aan hoge concentraties.

Vraag 9

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 10

Narcosegassen vallen onder de categorie gevaarlijke stoffen.

Vraag 11

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 12

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 13

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 14

De blootstelling aan narcosegassen kan beperkt worden door o.a.

Vraag 15

Giftige stoffen worden aangeduid met het symbool: