Gevaarlijke stoffen: Operatiekamers

In de operatiekamer (OK) vinden activiteiten plaats waarbij ook gevaarlijke stoffen gebruikt worden. De handelingen met deze stoffen brengen risico’s met zich mee. De Factsheet gevaarlijke stoffen OK geeft in kort bestek informatie over en tips voor de beheersing van de risico’s van omgang met gevaarlijke stoffen.

Vraag 1

Narcosegassen vallen onder de categorie gevaarlijke stoffen.

Vraag 2

De blootstelling aan narcosegassen kan beperkt worden door o.a.

Vraag 3

Bijtende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 4

Giftige stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 5

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 6

Wat zijn de effecten van chirurgische rook?

Vraag 7

Medewerkers die beroepsmatig met inhalatie anesthetica in aanraking komen worden niet blootgesteld aan hoge concentraties.

Vraag 8

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 9

Het contact met chirurgische rook kan beperkt worden door het gebruik van speciale afzuigapparatuur.

Vraag 10

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 11

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 12

Gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool kan ik rustig opslaan naast brandbare stoffen:

Vraag 13

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 14

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 15

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met het symbool: