Gevaarlijke stoffen: Operatiekamers

In de operatiekamer (OK) vinden activiteiten plaats waarbij ook gevaarlijke stoffen gebruikt worden. De handelingen met deze stoffen brengen risico’s met zich mee. De Factsheet gevaarlijke stoffen OK geeft in kort bestek informatie over en tips voor de beheersing van de risico’s van omgang met gevaarlijke stoffen.

Vraag 1

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 2

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 3

Medewerkers die beroepsmatig met inhalatie anesthetica in aanraking komen worden niet blootgesteld aan hoge concentraties.

Vraag 4

De blootstelling aan narcosegassen kan beperkt worden door o.a.

Vraag 5

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 6

Het contact met chirurgische rook kan beperkt worden door het gebruik van speciale afzuigapparatuur.

Vraag 7

Bijtende stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 8

Narcosegassen vallen onder de categorie gevaarlijke stoffen.

Vraag 9

Giftige stoffen worden aangeduid met het symbool:

Vraag 10

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 11

Wat zijn de effecten van chirurgische rook?

Vraag 12

Gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool kan ik rustig opslaan naast brandbare stoffen:

Vraag 13

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 14

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 15

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met het symbool: