Gevaarlijke stoffen: Schoonmaak

De Factsheet gevaarlijke stoffen schoonmaak behandelt in kort bestek een aantal aspecten met betrekking tot gevaarlijke stoffen en schoonmaakwerkzaamheden. Bij het schoonmaken wordt vaak gebruik gemaakt van middelen die effecten kunnen hebben op de gezondheid. Belangrijk is daarom om kennis te hebben van de gevaren van schoonmaakmiddelen. Een goede manier van werken en de inzet van de juiste beschermingsmiddelen kunnen de risico’s van het werken met schoonmaakmiddelen beperken.

Vraag 1

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool?

Vraag 2

Bij het schoonmaken met gebruik van vloeistoffen kan ik me heel goed beschermen tegen deze middelen door:

Vraag 3

Op de verpakking van een schoonmaakmiddel kan ik niet zien wat te doen bij een incident.

Vraag 4

Op het etiket van een gevaarlijke stof kan in combinatie met het gevarensymbool (rood/zwart/wit) ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 5

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 6

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 7

Op afdelingen waar cytostatica gebruikt worden is het niet nodig anders schoon te maken dan normaal.

Vraag 8

Ik verhoog de veiligheid tijdens het werken met schoonmaakmiddelen door:

Vraag 9

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 10

Stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 11

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 12

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 13

Gebruik van schoonmaakmiddelen met daarin chloor geeft een goed resultaat en geeft geen risico voor de gezondheid.

Vraag 14

Wegwerp schoonmaakmaterialen waarmee ik het sanitair op een cytostatica afdeling heb schoongemaakt worden afgevoerd als specifiek ziekenhuisafval.

Vraag 15

Als ik een vloeistof in mijn ogen krijg ga ik:

Vraag 16

Jerrycans met daarin een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel kan ik veelal bij het gewone bedrijfsafval gooien.

Vraag 17

Bij het schoonmaken van sanitaire ruimtes op afdelingen waar cytostatica gebruikt wordt kan ik me goed beschermen door:

Vraag 18

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 19

Het werken met schoonmaakmiddelen kan effecten hebben op de gezondheid. Schoonmaakmiddelen zijn vaak: