WIE ZIJN WE

De Werkgroep Duurzaam Vervoer is samengesteld uit circa 20 intramurale zorgorganisaties (cure en care). De verschillende deelnemers bevinden zich in verschillende stadia in de ontwikkeling van duurzame mobiliteit binnen de organisatie. Sommige hebben al een vervoersbeleid opgesteld en zijn begonnen aan de implementatie, terwijl andere nog moeten beginnen met een nulmeting van het vervoer.

WAT DOEN WE

De Werkgroep Vervoer houdt zich bezig met implementatie van en ontwikkelingen rondom duurzame mobiliteit. Het Draaiboek Duurzame Mobiliteit voor intramurale zorgorganisaties, 2024, MPZ is opgesteld door de werkgroep als middel om praktische handvatten en tips aan te bieden, zodat de vervoersimpact in de zorg gereduceerd kan worden.
In de werkgroep komen onderstaande thema’s regelmatig aan de orde.

Wetgeving en rijksbeleid
Duurzame mobiliteit is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het rijksbeleid en zal de komende jaren nog belangrijker worden. De werkgroep houdt de ontwikkelingen bij op het gebied van wetgeving en rijksbeleid en kijkt welke impact deze op de zorg hebben.

Nulmeting en monitoren
Voor veel zorgorganisaties is duurzame mobiliteit een relatief nieuw onderwerp om mee aan de slag te gaan. Aangezien de informatie omtrent de impact van vervoer vaak niet direct voor handen is, levert dat bij veel zorginstellingen vragen op omtrent het inventariseren en monitoren van de eigen impact. De werkgroep bespreekt de mogelijkheden en maakt goede voorbeelden beschikbaar voor andere MPZ leden.

Intern beleid
De koplopers in de werkgroep zijn al begonnen met het opstellen van een duurzaam mobiliteitsbeleid. In de werkgroep bespreken zij de voortgang, de resultaten en eventuele knelpunten.

Maatregelen
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer (elektrisch, waterstof, etc.) volgen elkaar de laatste jaren in rap tempo op, maar hoe weet je nou welke oplossingen echt duurzaam zijn en de meeste impact maken in jouw organisatie? Dit zijn zeker ook vraagstukken waar de werkgroep over discussieert en onderzoek naar doet.

CONTACTGEGEVENS

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de werkgroep coördinator:

Jan-Peter Niezink (’s Heeren Loo)