De Werkgroep Monitoren is sinds 2003 actief met het vergelijken van de milieucijfers van verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen, aan de hand van de Milieubarometer. Voor meer dan 20 instellingen is informatie voor de benchmark beschikbaar.


De Milieubarometer in één minuut uitgelegd.

Naast monitoren is het doel om kennis van “best practices” van de verschillende leden te delen en elkaar te inspireren. Daarmee wordt duidelijk hoe de milieubelasting verlaagd kan worden en welke knelpunten daarbij komen kijken. Het meekrijgen van bestuur en afdelingen is een uitdaging waarmee bijna alle deelnemers te maken hebben. De leden wisselen daarom ervaringen uit over de manier van presenteren aan directie, bijvoorbeeld door te focussen op kostenbesparing.

Deelnemen?

Om mee te kunnen doen in de vergelijking onderling is het noodzakelijk dat je de milieucijfers bijhoudt in de Milieubarometer. Een gratis startlicentie is voor leden van MPZ verkrijgbaar via http://www.milieubarometer.nl/aanmelden/mpz.

Vergelijking per bed

Om te voorkomen dat er appels met peren worden vergeleken zijn er duidelijke afspraken gemaakt (Afspraken invullen Milieubarometer, 2020, MPZ) hoe ieder de cijfers invult. Omdat niet alle instellingen even groot zijn wordt er gebruik gemaakt van “aantal bedden” als basis om de cijfers onderling te vergelijken.

Het resultaat zijn vergelijkingen van de milieubelasting, verdeeld in verschillende groepen, zoals elektra, gas, (gevaarlijk) afval en water. De cijfers maken inzichtelijk op welke thema’s deelnemende instellingen verbruik verminderen en/of kosten verlagen. Een totaaloverzicht van de Milieubarometers van deelnemende organisaties zie je in de onderstaande grafiek. Meer info vind je op de Milieubarometerwebsite.

Bijeenkomsten verhelderen oorzaken besparingen

De werkgroep komt jaarlijks tweemaal bij elkaar om de nieuwe jaarcijfers te bespreken. Daarbij wordt elk jaar ook meer in detail naar een specifiek thema gekeken.
De verhalen achter de cijfers laten nog beter de geslaagde verbeteringen zien. Om een voorbeeld te noemen: uit de cijfers kwam naar voren dat één deelnemer een sterke verlaging in het elektraverbruik laat zien. Dit bleek het directe gevolg van een energiebesparingscampagne.

Ook zijn er kostenbesparingen gerealiseerd, omdat met het bijhouden van de cijfers het verbruik beter bewaakt wordt.

Meer weten? Bekijk het Verslag WG Monitoren najaar 2018, MPZ.

Contact

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de werkgroep coördinatoren Hildy Treffers (Tergooi ziekenhuizen)