Wetgeving

Deze werkgroep gaat in op vragen over hoe de overheid omgaat met handhaving van wetgeving voor de sector. Daar waar handhavers op verschillende wijze de wet interpreteren zal de Werkgroep een standpunt innemen hoe MPZ namens de instellingen hier tegenaan kijkt. De leden kunnen dan verwijzen naar MPZ als referentie van “normale” handhaving. Hiermee wordt voorkomen dat ieder zelf de strijd met handhavers moet voeren.

Wabo

Vijf weken na inwerkingtreding van de Wabo werden bij het omgevingsloket bijna vierentwintigduizend aanvragen ingediend, waarbij ruim 180 aanvragen zijn verleend. Koploper is de gemeente Enschede met ongeveer vijftig besluiten. Ondanks de vele vragen is er sinds de inwerkingtreding van de Wabo weinig veranderd: de toetsingsgronden en de inhoudelijke beoordeling is niet anders geworden. Met de Wabo worden langzaam stappen gezet van de versplinterde wetgeving naar één omgevingswetgeving. De werkgroep volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Activiteitenbesluit

Een andere grote wijziging die nog moet plaatsvinden is de aanpassing van het Besluit (en Regeling) algemene bepalingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Er wordt gewerkt aan een derde tranche waarbij weer een aantal bedrijfstakken, waaronder ziekenhuizen, geheel onder dit besluit zal gaan vallen. Daardoor vervalt de milieuvergunningplicht. Dit zal bij projecten (coördinatie bouwvergunning) een grote administratieve lastenverlichting kunnen opleveren. Er hoeft niet meer gewacht te worden op een aanpassing van de milieuvergunning bij de bouwvergunning. Een aantal leden van de werkgroep wetgeving van het MPZ zitten in een Activiteitenbesluit – werkgroep van het huidige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. We denken mee (onder andere) aan de voorschriften die aanvullend voor ziekenhuizen en zorginstellingen zullen moeten worden opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Taken werkgroep

De twee bovenstaande wijzigingen is op dit moment de hoofdmoot waarmee de werkgroep wetgeving zich bezighoudt. We bespreken niet alleen maar wetswijzigingen. We hebben het ook over handhavingszaken en bijvoorbeeld wet- en regelgevingregisters: hoe houd je als milieucoördinator overzicht over de compliance van het ziekenhuis met betrekking tot de regels vanuit het omgevingsrecht.

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de werkgroep coördinator Adriaan van Engelen (MPZ).