Gebruikersgroep Gevaarlijke Stoffen Applicatie Zorgsector

De gebruikers van de MPZ Gevaarlijke Stoffen Applicatie Zorgsector werken samen bij het vullen en beheren van de stoffendatabank. De gebruikers komen samen om de aanvulling van gewenste stoffeninformatie vast te stellen en de taken te verdelen.
De applicatie is in 2013 met ruim 30 deelnemende instellingen een succes. Veel instellingen hebben tijd nodig om in of over te stappen naar het systeem. Een verdere groei van het aantal deelnemers is daarom te voorzien. Daarmee is binnen de zorg:

  • een eenvoudige en prima passende goede applicatie beschikbaar
  • met nauw betrokken gebruikers
  • tegen minimale kosten
  • waarmee men aan de wet voldoet
  • en die voor lange termijn geborgd is.

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de beheerder van de Gevaarlijke Stoffen Applicatie Sven Talman.