Terug naar zoekresultaten

Warmtepomp

Beschrijving

Warmtepompen zijn systemen die op efficiënte wijze warmte uit de omgeving onttrekken en deze warmte afgeven op een bruikbaar hoger temperatuurniveau. Ze “pompen” de temperatuur van de warmte omhoog van bijvoorbeeld 10 °C naar 40 °C. Bronnen van warmte kunnen grondwater, ventilatielucht, buitenlucht of oppervlaktewater zijn.

De temperatuur die vrijkomt bij een warmtepomp (vaak ca. 40 °C) is lager dan bij een gewoon cv-systeem. Warmtepompen worden meestal dan ook gecombineerd met Lage Temperatuur afgiftesystemen als vloer- en wandverwarming (LTV, zie de tip Lagetemperatuur­verwarming). Dit levert tevens een hoger comfort op.

De warmtepomp kan ook het warm tapwater leveren. Hoge temperatuur warmtepomp.

Behalve elektrisch aangedreven compressiewarmtepompen bestaan er gasmotor aangedreven compressiewarmtepompen en gasgestookte absorptiewarmtepompen (zie tip Gasabsorptie­warmtepomp).

Toepasbaarheid

Bij vervanging bestaand warmtesysteem, nieuwbouw of grote renovatie. Een warmtepomp werkt op krachtstroom. Deze aansluiting moet dus aanwezig zijn.

Milieu aspecten

Het verplaatsen van deze warmte kost (elektrische) energie, maar dit is veel minder dan de hoeveelheid warmte die wordt afgegeven. De verhouding tussen afgegeven warmte en de benodigde elektrisch energie wordt de coefficient of performance (COP) genoemd. Een seizoensgemiddelde COP (SCOP) van circa 3 tot 4 is vaak haalbaar. Dit betekent dat op locatie voor elke 1 kWh aan elektrische energie, 3 tot 4 kWh aan warmte wordt
gegenereerd. Omgerekend naar primaire energie (rendement van plusmin 50% in de elektriciteitscentrale) wordt voor iedere kWh aan primaire energie 1,5 tot 2 kWh aan warmte wordt geproduceerd. Een warmtepomp is dan ook 1,5 tot 2 keer zo efficiënt als een cv-ketel op aardgas.

Financiële aspecten

De kosten liggen tussen € 600 en € 1.000 per kW.

De elektriciteitsprijs van de ocatie beïnvloed de terugverdientijd flink. Bij kleinverbruikers (die vaak > € 0,20 per kWh betalen) verdient de investering minder snel terug dan bij grootverbruikers (die vaak € 0,07 per kWh betalen).

Deze maatregel komt in aanmerking voor EIA óf SDE++ óf ISDE. Je kiest zelf welke regeling voor jouw organisatie het meest interessant is.

  • Warmtepompen staan op de Energielijst (2021, code 211103 en 211104 en 211105) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2021) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Alleen de warmtepompen met het hoogste rendement (uitgedrukt in COP, coëfficiënt of performance) komen in aanmerking. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/eia.
  • SDE++ subsidieert de onrendabele top. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast. De subsidie heeft een looptijd van meerdere jaren. De subsidie wordt toegekend op basis van vermeden CO2-uitstoot. Bedrijven en non-profit instellingen komen in aanmerking. Zie voor meer informatie www.RVO.nl.
  • Warmtepompen komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Je kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze tussen de € 500 en € 2.500. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde. ISDE geldt alleen voor warmtepompen met een verwarmingsvermogen lager dan 70 kW. Soms is een groter vermogen nodig. Als dit wordt ingevuld met een cascadeopstelling op basis van kleinere warmtepompen is subsidie wel mogelijk.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.