Terug naar zoekresultaten

Warmtekracht­installa­tie gestookt met biomassa (bio-WKK)

Beschrijving

Hout(snippers of pellets), bio-olie en biogas kunnen gebruikt worden voor opwekking van elektriciteit en verwarming via een bio-WarmteKrachtKoppeling (bio-WKK).

Een bio-WKK bestaat uit een verbrandingsmotor met een generator. Dit systeem wekt elektriciteit en warmte op. De warmte komt gedeeltelijk vrij op hoge temperaturen (>100 °C). Voorbeelden van brandstoffen zijn:

  • Houtsnippers en houtpellets. Lees de besparingstip houtpelletketels. deze wekt alleen warmte op.
  • Bio-olie zoals koolzaadolie, palmolie, slachtvet
  • Biogas zoals stortgas of gas uit een vergistingsinstallatie. Een biogas-WKK kan het beste zo dicht mogelijk geplaatst worden bij de opwekking van het gas (bijvoorbeeld de boerderij of fabriek waar het gas wordt geproduceerd).

Toepasbaarheid

De lokale warmtevraag moet groot genoeg en het hele jaar door aanwezig zijn. De warmte uit een bio-WKK kan worden gebruikt in bedrijfsprocessen, voor de verwarming van bedrijventerreinen, kassen of voor de opwekking van groene koeling in de zomer met behulp van een absorptiekoelmachine.
Een bio-WKK voor bio-olie is beschikbaar vanaf circa 600 kW elektrisch vermogen.
Voor een WKK op bio-olie of hout is ook een flinke ruimte voor een grote brandstofopslag (silo/tank) nodig.

Milieu aspecten

  • Het verstoken van biomassa vermindert de CO2-emissie omdat het geen fossiele brandstof is. Wel wordt vaak in de productieketen CO2 uitgestoten door bijvoorbeeld de vrachtwagens die de biomassa vervoeren en de fabriek waar de biomassa is versnipperd of vergist. Het verstoken van biomassa is daarom niet CO2-neutraal. Als het om afval en reststromen gaat bespaart het ongeveer 75% CO2.
  • De uitstoot aan NOX en stof (bij vaste biomassa) is hoger dan bij aardgasketels;
  • De gebruikte biomassa dient duurzaam te zijn geproduceerd.

Financiële aspecten

De investeringskosten en brandstofkosten voor een bio-WKK zijn sterk afhankelijk van de grootte van de ketel en de vraag hoe goed de capaciteit van de ketel door het jaar heen benut kan worden. De terugverdientijd wordt korter naarmate meer biomassa verbruikt wordt.

  • Deze maatregel komt onder voorwaarden, ook in aanmerking voor Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De subsidie stimuleert de energietransitie door een subsidie toe te kennen op basis van vermeden CO2-uitstoot. Bedrijven en non-profit instellingen komen in aanmerking. Voor meer informatie: www.rvo.nl/sde.

Bron: Uneto-VNI, Stichting Stimular

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.