Terug naar zoekresultaten

Groen dak

Beschrijving

Ook wel vegetatiedak. Een groen dak kan verschillende vormen hebben: van extensief (mossen, vetplanten, grassen en kruiden) tot intensief (vergelijkbaar met tuinen op de grond). Intensieve groene daken zijn alleen mogelijk bij een plat dak. Extensieve groene daken kunnen ook op een hellend dak worden toegepast. Zie ook maatregel Groen dak voor schuine daken. Het beste moment om een groen dak aan te leggen is als dakbedekking moet worden vervangen.

Een groen dak is een dak met begroeiing en wordt ook wel “vegetatiedak” genoemd. Een groen dak kan verschillende vormen hebben:

  • Bij extensieve groene daken is de begroeiing beperkt tot mossen, vetplanten (sedum), grassen en kruiden. Deze begroeiing kan zich grotendeels zelf in stand houden en verder ontwikkelen. Het gewicht van deze daken is relatief gering. Deze daken zijn niet bedoeld om op te lopen.
  • Lichte of eenvoudige intensieve groene daken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt dikwijls niet als een apart groen daktype beschouwd, maar als een overgang tussen intensieve en extensieve groene daken.
  • Intensieve groene daken zijn vergelijkbaar met tuinen op de grond en vragen dan ook een vergelijkbaar onderhoud. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Naast een begroeiing kunnen ook paden, terrassen of vijver aanwezig zijn. Het gewicht is hoog.

Toepasbaarheid

Intensieve groene daken zijn alleen mogelijk bij een plat dak. Extensieve groene daken kunnen ook op een hellend dak worden toegepast.
Niet alle daken zijn geschikt. Een intensief groen dak weegt vaak meer dan een gewoon dak en niet alle dakconstructies kunnen dit extra gewicht aan. Laat vooraf de dakconstructie controleren.

Het beste moment om een groen dak aan te leggen is als dakbedekking moet worden vervangen. Je kan ook een groen dak aan laten leggen als de dakbedekking niet wordt vervangen, dan is het wel noodzakelijk om wortelwerend folie aan te brengen.

Milieuaspecten

Groene daken:

  • houden regenwater vast, waardoor overbelasting en overstort van het riool kan worden voorkomen bij regenval;
  • maken de omgeving groener, wat kansen biedt voor flora en fauna;
  • vangen fijn stof weg en verbeteren daarmee de lokale luchtkwaliteit;
  • houden gebouwen in de zomer koeler;
  • kunnen hierdoor voor minder aircogebruik en daardoor lagere elektriciteitskosten zorgen;
  • dempen geluid.

Financiële aspecten

De gemiddelde aanlegkosten voor een extensief dak variëren van € 45 per m2 tot € 100 per m2. Intensieve daktuinen beginnen bij € 120 per m2. De meerkosten van het aanleggen van een (extensief) vegetatiedak bedragen zo’n € 25 per m2 ten opzichte van een traditioneel dak. Onderhoud kost vanaf € 1 per m2 per jaar.

Met een groen dak is het in het gebouw gemiddeld 3 °C kouder in de zomer. Dit betekent een besparing op koeling (zomer). Een groen dak gaat ongeveer 2 keer zo lang mee als een bitumendak.

“Vegetatiedaken” staan op de Milieulijst (2021, code F 5300) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie voor meer informatie www.rvo.nl/miavamil. Voor de groendaken houdt deze regeling in dat 36% van de aanschafkosten aftrekbaar is van de fiscale winst (MIA) en dat 75% van de aanschafkosten willekeurig mag worden afgeschreven (VAMIL).

Diverse gemeenten en waterschappen geven subsidie voor de aanleg van groene daken. Vraag hiernaar bij jouw gemeenten of waterschap.

Bron: Rotterdam Climate Initiative, Optiegroen

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.