Terug naar zoekresultaten

CO2-compensatie

Beschrijving: wat is CO2-compensatie?

Klimaat- of CO2-compensatie is het compenseren van de effecten van CO2-uitstoot. Compensatie is laatste stap op weg naar klimaatneutraal ondernemen. Voer voor je gaat compenseren eerst de volgende stappen uit:

  1. Preventie, dat wil zeggen beperk het energieverbruik door bijvoorbeeld energie te besparen of minder vliegreizen te maken.
  2. Duurzame energie gebruiken, zoals zelf opwekken met zonnepanelen of groene elektriciteit of duurzame voertuigbrandstoffen inkopen.

Compensatie zet je in als extra besparen, duurzaam opwekken en duurzaam inkopen (nog) niet mogelijk zijn.

CO2-credits, CO2-certificaten, bomen planten

Het compenseren van vrijgekomen CO2 kan op meerdere manieren:

  1. Door de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid broeikasgassen te voorkomen (in eigen land of elders op de wereld), waardoor de totale hoeveelheid broeikasgassen niet toeneemt.
  2. Door eenzelfde hoeveelheid broeikasgassen vast te leggen, bijvoorbeeld in groeiende bossen. Bomen hebben voor hun groei kooldioxide (CO2) nodig die ze uit de lucht halen. Op die manier compenseren ze de uitstoot van CO2.
  3. Door het vervangen van milieubelastende activiteiten door milieuvriendelijke activiteiten, bijvoorbeeld door kolencentrale te vervangen door een windmolenpark of een terrein vol zonnepanelen.

Niet alle projecten voor klimaatcompensatie zijn betrouwbaar. Er zijn projecten die zonder gelden vanuit compensatie toch wel uitgevoerd zouden worden; deze projecten zijn niet additief en voorkomen geen extra CO2-uitstoot. Ook zijn er dubieuze projecten (waarbij eerst extra uitstoot wordt veroorzaakt die vervolgens wordt verminderd met geld voor CO2-compensatie). Door CO2-credits te kopen met een keurmerk zoals Gold Standard, VCS of Fairtrade Klimaat Standaard weet je zeker dat de credits betrouwbaar zijn. Gold Standard credits en Fairtrade Klimaat Standaard hebben als aanvullend doel om deze zoveel mogelijk uit ontwikkelingslanden te betrekken bij duurzame initiatieven, zodat compensatie ook sociale impact heeft.

NB: Volgens de Europese richtlijn tegen greenwashing (Empowering Consumers for the Green Transition: ECGT) mogen bedrijven alleen nog claimen dat een product klimaatneutraal is als de compensatie afkomstig is van gecertificeerde systemen (zoals bovengenoemd).

In principe is het door bepalingen in het Kyoto-protocol niet mogelijk om te investeren in CO2-credits in eigen land. Uiteraard is het wel mogelijk om te investeren in bos in eigen land. Bomen in Nederland nemen even goed CO2 op, alhoewel het bos iets minder snel groeit dan bos in de tropen. Het voordeel is dat de compenserende maatregel tastbaar is. Je kunt de locatie dan ook eenvoudiger bezoeken, bijvoorbeeld met medewerkers of stakeholders.

Toepasbaarheid CO2-compensatie

Altijd toepasbaar. Compensatie is alleen geloofwaardig als je eerst stappen hebt genomen om energie te besparen en duurzame energie toe te passen.

Milieu aspecten van CO2-uitstoot compenseren

Compensatie vermindert de totale CO2-uitstoot. Het effect is echter gering. Klimaatcompensatie is goed voor de ontwikkeling van duurzame energie en herstel en bescherming van bossen. Het aandeel duurzame energie in de totale energievoorziening stijgt namelijk door te investeren in duurzame energieprojecten net als het oppervlakte duurzaam bos.

Financiƫle aspecten: wat kost CO2-compensatie?

Op de websites van de aanbieders kan je uitrekenen wat klimaatcompensatie kost. De kosten voor Gold Standard credits lopen uiteen van 10 tot 45 euro per ton CO2 (2024). De prijs is afhankelijk van (de kosten van) het compensatieproject.

Aanvullende informatie

Er zijn diverse organisaties die aanbieden om CO2-uitstoot te compenseren, en regelmatig komen er nieuwe aanbieders bij.

Lees meer over hoe je CO2-compensatie kunt inzetten in jouw route naar klimaatneutraal in de Wegwijzer Klimaatneutraal ondernemen van Stimular.

Bron: Stichting Stimular

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.