Voor afdelingshoofden

Veilige werken met gevaarlijke stoffen is van belang voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van medewerkers en de veiligheid van patiënten of bewoners. Wij gaan er van uit dat uw directie aan u deze taak en verantwoordelijkheid (of een deel ervan) duidelijk heeft gegeven. Alle afdelingshoofden hebben hier namelijk een taak.

De volgende vragen dient u met ja te beantwoorden

  • Heeft uw directie u hiervoor een taak gegeven; zo niet breng dit dan in het managementteam op de agenda.
  • Kent u uw taak;
  • Weet u wie binnen de instelling u hierbij desgewenst ondersteunt (de arbo-milieu coördinator), als afdelingshoofd blijft u zelf verantwoordelijk;
  • Bespreekt u op werkoverleg op uw afdeling veilig werken met gevaarlijke stoffen tenminste 1 x per jaar;
  • Krijgen nieuwe medewerkers duidelijke instructies over veilig werken met gevaarlijke stoffen;
  • Hebben al uw medewerkers toegang tot informatie over gevaarlijke stoffen.

Indien u één van de vragen met nee beantwoordt is er werk aan de winkel!

Factsheet en toets

Nadere basis informatie voor leidinggevenden staat in de factsheet voor leidingegevenden [.pdf bestand].

Voor een korte leerzame toets klik hier