MPZ Duurzaam inkopen tool – toelichting

De Duurzaam inkopen tool van Milieuplatform Zorgsector (MPZ) ondersteunt zorginstellingen bij het halen en behouden van het milieucertificaat ‘Milieuthermometer Zorg’. De tool sluit aan bij de certificaateisen gericht op inkopen. MPZ ontwikkelde de tool samen met Stichting Stimular. De tool is begin 2018 beschikbaar gekomen voor leden van MPZ.

De tool geeft inkopers en milieucoördinatoren snel inzicht in standaard milieucriteria voor productgroepen. Met de tool kunnen inkopers vastleggen of aanbiedingen voldoen aan standaard milieucriteria uit twee bronnen:

Een derde bron van standaard milieucriteria is PIANOo-MVO-criteria voor facilitaire producten. Zeventien facilitaire productgroepen zijn geselecteerd voor de Milieuthermometer Zorg. Hiervoor verwijzen we naar de PIANOo-MVI-criteriatool.

De MPZ Duurzaam inkopen tool wordt gevuld met standaard milieucriteria voor 35 productgroepen. Inkopers kunnen dossiers aanmaken en digitale vragenlijsten over de milieucriteria toesturen aan leveranciers. De ingevulde antwoorden van leveranciers kunnen binnen de tool worden gecontroleerd en met elkaar vergeleken. De inkoper kan de resultaten van een conclusie/of en aanbeveling voorzien en het eindresultaat opslaan in een PDF.

De tool maakt het uitvragen en vergelijken van antwoorden op standaard milieucriteria een stuk eenvoudiger voor de inkoper. Het voordeel voor leveranciers is dat zorginstellingen de standaard criteria op een uniforme manier uitvragen, waardoor de diversiteit in uitvragen door instellingen kleiner wordt.

De handleiding van de tool voor inkopers is beschikbaar in de vorm van veel gestelde vragen.

Inloggen

U kunt inloggen in de tool met uw account gegevens van MPZ.