Voor afdelingshoofden Gevaarlijke stoffen zijn een risico voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en het milieu. Om de medewerkers te informeren en te trainen over hoe ze veilig kunnen omgaan met deze stoffen, zijn er factsheets en toetsen beschikbaar per afdeling. Deze documenten bevatten de belangrijkste informatie over de eigenschappen, de gevaren, de preventiemaatregelen en de noodprocedures voor het werken met gevaarlijke stoffen. De volgende vragen dient u met ja te kunnen beantwoorden:

  • Heeft uw directie u hiervoor een taak gegeven; zo niet breng dit dan in het managementteam op de agenda.
  • Kent u uw taak;
  • Weet u wie binnen de instelling u hierbij desgewenst ondersteunt (de arbo-milieu coördinator), als afdelingshoofd blijft u zelf verantwoordelijk;
  • Bespreekt u op werkoverleg op uw afdeling veilig werken met gevaarlijke stoffen tenminste 1 x per jaar;
  • Krijgen nieuwe medewerkers duidelijke instructies over veilig werken met gevaarlijke stoffen;
  • Hebben al uw medewerkers toegang tot informatie over gevaarlijke stoffen.

Indien u één van de vragen met nee beantwoordt is er werk aan de winkel. MPZ kan u hiermee verder helpen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over voordelen van lidmaatschap.

Factsheet en toets

Nadere basis informatie voor leidinggevenden staat in de Factsheet gevaarlijke stoffen leidinggevenden, 2015, MPZ [.pdf bestand].

Voor een korte leerzame toets klik hier