Voor afdelingshoofden

Veilige werken met gevaarlijke stoffen is van belang voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van medewerkers en de veiligheid van patiënten of bewoners.
De volgende vragen dient u met ja te kunnen beantwoorden:

  • Heeft uw directie u hiervoor een taak gegeven; zo niet breng dit dan in het managementteam op de agenda.
  • Kent u uw taak;
  • Weet u wie binnen de instelling u hierbij desgewenst ondersteunt (de arbo-milieu coördinator), als afdelingshoofd blijft u zelf verantwoordelijk;
  • Bespreekt u op werkoverleg op uw afdeling veilig werken met gevaarlijke stoffen tenminste 1 x per jaar;
  • Krijgen nieuwe medewerkers duidelijke instructies over veilig werken met gevaarlijke stoffen;
  • Hebben al uw medewerkers toegang tot informatie over gevaarlijke stoffen.

Indien u één van de vragen met nee beantwoordt is er werk aan de winkel. MPZ kan u hiermee verder helpen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over voordelen van lidmaatschap.

Factsheet en toets

Nadere basis informatie voor leidinggevenden staat in de Factsheet gevaarlijke stoffen leidinggevenden, 2015, MPZ [.pdf bestand].

Voor een korte leerzame toets klik hier