Voor Arbo-Milieucoördinator

Goede omgang met gevaarlijke stoffen is een belangrijk thema voor milieu en veiligheid in zorginstellingen. Dit vraagt van de Arbo-Milieucoördinator een actieve rol in informeren van alle medewerkers. MPZ heeft daartoe per afdeling en doelgroep factsheet en een e-learning module ontwikkeld:

Checklist veilig werken met gevaarlijke stoffen

Om de stand van zaken in de instelling over veilig werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen is een Checklist MAC, 2015, MPZ voor Milieu-Arbo coördinatoren ontwikkeld met aandachtspunten.