H en P zinnen

In het “oude” systeem kenden we de zogenaamde R(isk)-zinnen en S(afety)-zinnen. Ook de CLP-verordening kent eigen gevarenzinnen, de H(azard)-zinnen die een variant zijn op de R-zinnen. In de CLP zijn er daarnaast nog een aantal aanvullende gevaaraanduidingen die alleen voor de EU gelden, de zogenaamde EUH-zinnen.

In plaats van de S-zinnen kent de CLP voorzorgsmaatregelen, de P(reventie)-zinnen.
De vraag is of het in de praktijk mogelijk is om de H- en P-zinnen volledig uit te schrijven op het etiket. Veelal zal dit zoveel ruimte innemen dat dit geen haalbare kaart is.

Voor een volledig overzicht klik hier.