Voor de medewerkers

Gevaarlijke stoffen zijn een risico voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en het milieu. Om de medewerkers te informeren en te trainen over hoe ze veilig kunnen omgaan met deze stoffen, zijn er factsheets en toetsen beschikbaar per afdeling. Deze documenten bevatten de belangrijkste informatie over de eigenschappen, de gevaren, de preventiemaatregelen en de noodprocedures voor het werken met gevaarlijke stoffen. Onderstaand vindt u per afdeling de factsheets:

Aanvullende informatie per onderwerp

Desinfecteren met Alcohol

Download de Factsheet desinfectie met alcohol, 2015, MPZ.

Diathermie

Voor de afdeling diathermie is het voorkomen van blootstelling aan rookdamp belangrijk:

Download ook de Factsheet blootstelling rook bij diathermie, 2015, MPZ.

Pathologie

Voor de afdeling pathologie is het voorkomen van blootstelling aan oplosmiddeldamp belangrijk:

Download ook de Factsheet afvoer organisch afval pathologie, 2015, MPZ.