Terug naar zoekresultaten

Warmtepomp

Beschrijving

Warmtepompen zijn systemen die op efficiënte wijze warmte uit de omgeving onttrekken en deze warmte afgeven op een bruikbaar hoger temperatuurniveau. Ze “pompen” de temperatuur van de warmte omhoog van bijvoorbeeld 10 °C naar 40 °C. Bronnen van warmte kunnen grondwater, ventilatielucht, buitenlucht of oppervlaktewater zijn.

De temperatuur die vrijkomt bij een warmtepomp (ca. 40 °C) is lager dan bij een gewoon cv-systeem. Warmtepompen worden meestal dan ook gecombineerd met Lage Temperatuur afgiftesystemen als vloer- en wandverwarming (LTV, zie de tip Lagetemperatuur­verwarming). Dit levert tevens een hoger comfort op.

De warmtepomp kan ook het warm tapwater leveren.

Behalve elektrisch aangedreven compressiewarmtepompen bestaan er gasmotor aangedreven compressiewarmtepompen en gasgestookte absorptiewarmtepompen (zie tip Gasabsorptie­warmtepomp).

Toepasbaarheid

Bij vervanging bestaand warmtesysteem, nieuwbouw of grote renovatie. Een warmtepomp werkt op krachtstroom. Deze aansluiting moet dus aanwezig zijn.

Milieu aspecten

Een warmtepomp is ca. 50% energiezuiniger dan een HR-ketel.

Financiële aspecten

De kosten liggen tussen € 700 en € 12.000 afhankelijk van het soort systeem en de capaciteit. De jaarlijkse energiekosten zijn circa de helft van een HR-ketel.

Warmtepompen staan op de Energielijst (2020, code 211103 en 211104) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2020) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Alleen de warmtepompen die binnen hun technische uitvoeringsvorm het hoogste rendement hebben (uitgedrukt in COP, coëfficiënt of performance) komen in aanmerking voor de EIA. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Je kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500. Je komt niet in aanmerking voor ISDE als je voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.