Aanpak CO2 reductie in ziekenhuizen en instellingen

12-08-2019

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben vanuit het klimaatakkoord de taak om in 2030 met elkaar 50% CO2 reductie te realiseren, op weg naar een CO2 vrije bedrijfsvoering in 2050. Ministerie en branches hebben hiervoor in 2018 de Green Deal Zorg 2.0 getekend. TNO heeft voor de cure en de care sector routekaarten met scenario’s uitgewerkt. Het uit te pakken scenario voor de komende jaren zullen de branches met hun leden bepalen.Care
Voor de care instellingen is in juli 2019 een Handleiding en CO2 reductietool uitgebracht met een praktisch stappenplan. De instellingen kunnen aan de slag, in het najaar volgen bijeenkomsten met uitleg en kennisuitwisseling. ActiZ, VGN en GGZ Nederland trekken hier met MPZ samen op.

Cure
Voor ziekenhuizen is een aanpak met maatwerk nodig vanwege de aard van het vastgoed en complexe klimaatinstallaties. (vaak met delen gerenoveerd vastgoed en met veel medische apparatuur in huis) Voor de inzet van duurzame energie is de vraag naar mogelijke warmtebronnen uit de omgeving van groot belang.

Uitvoeringsplan
Elke instelling zal dit najaar zijn eigen CO2-reductieplan moeten opstellen. Op dit moment hebben de meeste instellingen wel een energieplan of EED rapport opgesteld, zoals de wet dat vereist, maar nog geen uitvoeringsplan gericht op 50% CO2 reductie in 2030 en 95% reductie in 2050.

Voor de instellingen is de CO2 reductie een grote uitdaging. Van belang is:

  • Energie-coördinator in huis, met budget voor energiemonitoren en onderzoeken.
  • Actueel energierapport met uitvoeringsplan voor alle maatregelen met een terugverdientijd minder dan 5 jaar voor de komende 2-3 jaar. Dit is de huidige wettelijke ondergrens om aan te voldoen.
  • Een uitvoeringsplan met alle maatregelen die op natuurlijk momenten uitgevoegd een positieve netto contant waarde (NCW) hebben. Dit vraagt o.a. een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Dit is conform afspraak zorgsector met Rijksoverheid om zo kostenefficiënt mogelijk te werken aan de energietransitie.
  • Inzicht in overige maatregelen en kosten.
  • Rapportage van technische, organisatorische en financiële knelpunten om aan de CO2- doelstelling te voldoen. Deze informatie is niet allen intern van belang maar ook voor de sector nodig. Dan kunnen de branches en VWS met elkaar gezamenlijk oplossingen aanreiken.

Door op korte termijn aan de slag te gaan blijft er meer tijd over voor de uitvoering, en kunnen uitgaven uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Binnen zes maanden zullen de branches aan alle instellingen een eerste individuele routekaart opvragen.

De huidige energiewetgeving is nu en ook komend jaar nog niet op het gewenste niveau voor de aanpak voor 2030-2050. De wettelijke informatieplicht, de EED, en handhaving werken nog vanuit oude inzichten. Extra administratie voor de zorg is nu het gevolg. Vanaf 2021 wordt door de ministeries harmonisering van de wetgeving nagestreefd.

12 augustus 2019
Adriaan van Engelen, MPZ