Benchmark & werkgroep Monitoring langdurige zorg

09-04-2024

De zorgsector streeft naar een CO2-reductie van 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Via de landelijke Green Deal Duurzame Zorg 3.0 zijn hier ook concrete doelstellingen voor circulair bijgekomen: o.a. maximaal 25% van het afval mag nog ongesorteerd restafval zijn in 2030 en we willen maximaal circulaire zorg in 2050. Vanaf dit jaar gaat MPZ ook in de langdurige zorg grondig monitoren.

Het monitoren van de milieugegevens is essentieel om te weten hoe de voortang op deze doelen is, hoe organisaties het ten opzichte van elkaar doen en of bijsturing nodig is. Daarom organiseert MPZ in samenwerking met Stimular een benchmark én werkgroepen voor de langdurige zorg. Het uitwisselen van ervaringen stimuleert tot het nemen van verbetermaatregelen. MPZ publiceert deze zomer de resultaten in een sectorbrede analyse.

Doe mee met de Milieubarometerbenchmark en werkgroep monitoring langdurige zorg
In 2018 zijn er voor de laatste keer branchegemiddeldes voor de langdurige zorg vastgesteld in de Milieubarometer. Om de gegevens van de care branche te updaten nodigt MPZ je uit om deel te nemen aan de benchmark voor de langdurige zorg. Je deelt hiervoor je gegevens met Stimular en MPZ, zij rekenen het gemiddelde van de verschillende langdurige zorg domeinen uit.

Daarnaast organiseert MPZ voor het eerst werkgroepen monitoring voor de langdurige zorg. Voor de ziekenhuizen draait er al bijna 20 jaar een werkgroep monitoring. De werkgroep bestaat uit deelnemers die al wat langer bezig zijn met de monitoring en duikt de diepte in. Waarom zien we wat we zien? Welke praktische oplossingen zijn er. Wat leren we van elkaar? Met een actieve werkgroep wordt het makkelijker om de benchmark jaarlijks te herhalen, zodat we steeds beter inzicht krijgen in de milieu-impact en de voortgang over de jaren beter kunnen zien. De werkgroepen zullen tweemaal per jaar (voorjaar en najaar) fysiek bijeenkomen. In eerste instantie proberen we aparte werkgroepen op te zetten voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz. Bij voldoende animo ook voor revalidatie.

Afval krijgt extra focus
2023 was het eerste relatief coronavrije jaar. Daarom leggen we dit jaar extra focus op het thema afval en grondstoffen. De doelstellingen uit de Green Deal zijn ambitieus en de weg erna toe nog niet helemaal helder. Waar staat de sector nu? Hoeveel ongesorteerd restafval is er nog? En wat is de potentie om die omlaag te krijgen? We koppelen de benchmark resultaten aan restafvalonderzoeken die later dit jaar in de langdurige zorg uitgevoerd worden. Dit levert eind dit jaar de eerste aanzet voor een routekaart circulaire zorg.

Wat levert deelname aan de benchmark op?

 • Waardevolle bijdrage aan het landelijke gemiddelde;
 • Een extra punt voor de Milieuthermometer Zorg.

Wat levert – daarnaast – deelname aan de werkgroep monitoring op (alleen voor MPZ leden)?

 • Een gecontroleerde CO2-footprint/milieu-impact berekening van de bedrijfsvoering van jouw zorgorganisatie;
 • Een jaarlijkse, actuele benchmark voor deelnemende zorgorganisaties;
 • Antwoorden op vragen over jouw CO2-footprint en milieukengetallen;
 • Kennis en ervaring opdoen met doelen toevoegen in de Milieubarometer en daarmee goede aansluiting bij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.
 • Uitwisseling van ervaring en kennis met branchegenoten tijdens twee bijeenkomsten per jaar.

Welke activiteiten voeren Stimular en MPZ uit?

 • We rekenen nieuwe gemiddeldes uit;
 • We organiseren gratis cursussen over het invullen van de Milieubarometer en het werken met (MVO-)doelen (zie meer informatie verder naar onder).
 • En aanvullende voor werkgroepdeelnemers:
 • We geven persoonlijk feedback op de ingevulde gegevens in de Milieubarometer;
 • We delen de benchmark;
 • We organiseren fysieke werkgroepbijeenkomsten waarin we de resultaten bespreken en ideeën uitwisselen.

Hoe ziet de planning eruit?

 • Aanmelden kan tot 1 mei.
 • 7 mei 14:30-17:00: Digitale Milieubarometer basis cursus (aanmelden via deelnameformulier onderaan de pagina)
 • 14 mei om 14:00: Digitale bijeenkomst waarin vragen gesteld kunnen worden over het verzamelen van de milieugegevens en het invullen van de Milieubarometer.
 • 21 mei 9:30-12:00: Digitale Milieubarometer Doelen & Dashboard cursus (aanmelden via deelnameformulier onderaan de pagina).
 • Hele maand mei: Deelnemers verzamelen milieugegevens.
 • 1 juni: Eerste deadline voor invullen Milieubarometer.
 • Stimular controleert de Milieubarometer(s). Je krijgt feedback binnen twee weken nadat je hebt aangegeven dat de Milieubarometer is ingevuld.
 • Midden juni: Tweede deadline voor complementeren Milieubarometers.
 • 19 en/of 20 mei: Bijeenkomst(en) met de benchmark aansluitend bij de benchmark en vragen van de deelnemers.

Wat houden de Milieubarometer cursussen in?
Als onderdeel van dit monitoringsproject worden er vanuit Stichting Stimular 2 gratis online Milieubarometer cursussen aangeboden:

 • 7 mei 14:30-17:00: Basis cursus (beginners).* Deze cursus is bedoeld voor gebruikers die meer willen weten over het invullen van gegevens en analyseren van de milieu- en CO2‑grafieken.
 • 21 mei 9:30-12:00: Doelen & Dashboard cursus (gevorderden).* Hierin leer je alles over doelgrafieken, het doelendashboard en de rapportagetool. Na deze cursus weet jij hoe je de data van deze tool inzet om een eenvoudige rapportage te creëren en te gebruiken voor je interne en externe communicatie.

Bij vragen kun je Elise Draijer van Stichting Stimular bellen of mailen.

Wat wordt er van mij verwacht?
Als benchmarkdeelnemer vul je de Milieubarometer vóór 1 juni 2024 in over het jaar 2023 op de thema’s: bedrijfsgegevens (m2 gebruiksoppervlakte, fte, zorggebonden omzet en aantal intramurale cliëntplaatsen), elektriciteit, aardgas en/of warmte, water, emissies uit koudemiddelen, bedrijfsafval, gevaarlijk afval, zakelijk verkeer en woon-werk verkeer.

Als werkgroepdeelnemer wordt aanvullend verwacht dat je in juni binnen twee weken correcties toe kunt passen op de ingevulde gegevens, dat je actief meedenkt tijdens de werkgroepbijeenkomsten (2 maal per jaar) en bij voorkeur dat je je voor meerdere jaren committeert.

De Milieubarometer
Het startabonnement (t.w.v. € 249) is gratis voor MPZ-leden. Het loopt tot 31 december 2024 en bevat een onbeperkt aantal barometers, te gebruiken voor zoveel vestigingen als nodig. Na de startperiode wordt het abonnement automatisch omgezet in een doorlopend abonnement en kost € 88,- per barometer per jaar. Certificaathouders Milieuthermometer Zorg mogen zolang het certificaat (brons, zilver of goud) geldig is, onbeperkt gratis gebruik maken van de Milieubarometer. Voor meer informatie, zie deze pagina.