RVO gaat de EED handhaven

Zorginstellingen met meer dan 250 medewerkers dienen voor 31 december 2020 een energierapport in te leveren bij het e-loket van RVO. Dit volgt uit de wetgeving voor de Energie Efficienci Directive.

RVO is medio januari gestart met het rondsturen van handhavingsbrieven naar alle instelling die niets ingeleverd hebben. Dit betreft een eerst standaard handhavingsbrief, zie hieronder. U heeft nog tot 31 maart om het EED rapport in te leveren.

?

De zorgkoepels hebben met RVO afgesproken dat de portefeuille routekaart voorziet in het gevraagde EED rapport. Dit voorkomt dubbel werk.
Voor de care kan dat aan de hand van een ingevulde CO2 reductietool met een oplegger. Voor de ziekenhuizen voldoet het volgen van de handleiding van het expertisecentrum.

Zie ook www.dezorgduurzaam.nl Op het experticecentrum kunt u de stukken downloaden.

Voor verder informatie over wetgeving energie:
lees