Milieuthermometer Zorg versie 6 gereed voor gebruik

30-9-2021

Vanaf 1 oktober zal versie 6 officieel gelden. De nieuwe duurzaamheidsthema’s in de Milieuthermometer Zorg sluiten aan bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 die door ruim 300 partijen is ondertekend. Via de Milieuthermometer kan een ziekenhuis of zorginstelling een certificaat behalen op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.

Nieuw
Nieuw in het certificatieschema zijn de thema’s Groene Zorgprofessional en Healing Environment. Het thema vervoer is verdiept met een mobiliteitsbeleid en een CO2-routekaart vervoer. De eisen voor inkopers op niveau brons worden nu samengevat en geborgd in een inkoopmemo, een soort voorloper op het grote inkoopbeleid van niveau zilver. Niveau zilver deed al een meting naar voedselverspilling. Dit is nu gekoppeld aan een verbeterplan duurzame voeding. Niveau goud blijft 10% Nederlandse stroom inkopen en gaat daarnaast aan de slag met duurzame omgeving en natuur. Een nieuw schema met een bredere blik op duurzame zorg!

Overzicht van wijzigingen
We hebben een overzichtsschema van de veranderingen tussen versie 5 en 6 gemaakt (zie downloads hieronder). Op veler verzoek is in de laatste kolom ook aangegeven wat de grootste wijzigingen zijn tussen de conceptversie van de inspraakronde en de definitieve versie. Er zijn een aantal eisen en thema’s samengevoegd, waardoor het totaal aantal eisen voor ziekenhuizen nu op 115 en voor care-instellingen op 110 uitkomt. Er zijn uiteraard weer aparte schema’s voor locaties met minder dan 30 bedden en RIBW-instellingen (begeleid wonen). Beiden staan nu in het hoofdschema weergegeven en in de laatste kolommen. Ook de handleiding bij de Milieuthermometer is vernieuwd.

Werkdocumenten & formats
Natuurlijk zullen er voor leden ook nieuwe Excel werkdocumenten bij het schema gepubliceerd worden. Wederom voor cure, care en RIBW apart. De werkdocumenten volgen volgende week. Komende maand zullen ook nieuwe formats volgen bij diverse eisen. De veelgestelde vragen zullen aangepast worden naar de nieuwe indeling.

Nieuwe lay-out
Van alle eisen is nu omschreven wat het doel is, wat de eis precies vraagt en een toelichting daarop. In overleg met SMK (Stichting Milieukeur) zal het hele schema bovendien in een nieuw jasje gestoken worden, zodat de leesbaarheid verder verbetert. Dit komt nog. We geven eerst prioriteit aan de ontwikkeling van de hulpmiddelen.

Overgangsregeling
Alle certificaat- en opdrachthouders kunnen gebruik maken van een overgangsregeling van versie 5 naar versie 6. Zie de download ‘Overgangsregeling versie 5 naar 6 MTZ’ hieronder voor details.

MPZ bedankt graag alle mensen die meegedacht en input geleverd hebben op de nieuwe versie! In het bijzonder de werkgroep voor de Milieuthermometer Zorg Update. Wij menen dat het nieuwe schema goed aansluit bij de praktijk en tevens een extra impuls geeft in de aanpak van duurzame zorg.

Downloads
Overzicht wijzigingen versie 5 naar 6 MTZ
Overgangsregeling versie 5 naar 6 MTZ
Download hier het nieuwe schema in PDF

Klik hier voor het downloaden van o.a. de Excelwerkdocumenten bij de Milieuthermometer.