Schema en hulpmiddelen Milieuthermometer Zorg

Wilt u de laatste versie (s.5.1) van het maatregelenschema Milieuthermometer Zorg in pdf ontvangen?

U krijgt het document meteen als download aangeboden na het invullen van onderstaand formulier:

Doel*
Opmerkingen
E-mail*

Over versie s.5.1

Het certificatieschema van de Milieuthermometer Zorg is afgestemd op de klimaatambities van regeerakkoord Rutte III. Het schema heeft december 2019 een update gehad (nu versie s.5.1) en zal gelden tot 1 oktober 2021. Het betreft interpretatieaanduidingen en enkele tekstuele verbeteringen. Milieuthermometer Zorg interpretaties s5.1 ,2019, MPZ
De grootste wijzigingen zitten in eis 1.5 (duurzaam vastgoedbeleid), 1.14 (LTOP of MJOP), 2.4 (EPBD-keuring airconditioning/topkoeling, 9.4 (Minimalisatie ZZS), 11.2 (duurzame reinigingsmiddelen) en 17.5 (reinigingsmachines). Lees verder: Samenvatting veranderingen Milieuthermometer versie s.5.1 ten opzichte van s.5, 2019, MPZ

Nieuw RIBW-schema s.5.1

De RIBW, regionale instellingen beschermd wonen, kenmerken zich door het leveren van zorg in met name eengezinshuisvesting. Het originele Milieuthermometer schema bevat veel criteria’s die in de praktijk bij de RIBW’s niet van toepassing zijn. Het schema is daarom voor de RIBW vereenvoudigd en de beoordeling voor brons en zilver aangepast. Bij de volgende update van de Milieuthermometer eind 2021 wordt dit ook voor niveau goud meegenomen.
Zie voor de RIBW-aanpassing:
RIBW schema Milieuthermometer Zorg ,2020, MPZ
En het werkdocument in Excel (alleen voor leden):
Werkdocument Milieuthermometer Zorg (versie s.5.1 in Excel) – RIBW, 2020, MPZ

Handleiding

De handleiding en andere downloads vindt u onderaan deze pagina. De handleiding beschrijft hoe u met de Milieuthermometer Zorg op kunt gaan voor certificering. Per thema is daarnaast een uitgebreide toelichting beschreven. Hierbij zijn voorbeelden gegeven van hoe andere ziekenhuizen het thema hebben opgepakt en welke maatregelen zij hebben genomen.

Downloads (leden zien meer)

Voor MPZ leden is een Word-document en Excel werkdocument beschikbaar waarin extra toelichting staat. Voor de antwoorden op veel vragen heeft u uw collega’s nodig. Het schema in Word is handig om via knippen en plakken snel de vragen te kunnen selecteren om naar uw collega’s door te mailen. Met de Excelversie kunt u voor uw eigen instelling zelf de voortgang bijhouden.

Eén van de MPZ-leden heeft voor u een stappenplan opgesteld om alle antwoorden snel in huis te verzamelen.

Heeft u nog verdere vragen neem dan contact met ons op.

Bekijk ook de veelgestelde vragen.