Schema en hulpmiddelen Milieuthermometer Zorg

Wilt u de laatste versie (s.5.1) van het maatregelenschema Milieuthermometer Zorg in pdf ontvangen?

U krijgt het document meteen als download aangeboden na het invullen van onderstaand formulier:

Doel*
Opmerkingen
E-mail*

NIEUW: versie s.5.1

Het certificatieschema van de Milieuthermometer Zorg heeft december 2019 een update gehad (nu versie s.5.1) en zal gelden tot 1 oktober 2021. Het betreft interpretatieaanduidingen en enkele tekstuele verbeteringen. Milieuthermometer Zorg interpretaties s5.1 ,2019, MPZ
De grootste wijzigingen zitten in eis 1.5 (duurzaam vastgoedbeleid), 1.14 (LTOP of MJOP), 2.4 (EPBD-keuring airconditioning/topkoeling, 9.4 (Minimalisatie ZZS), 11.2 (duurzame reinigingsmiddelen) en 17.5 (reinigingsmachines). Lees verder: Samenvatting veranderingen Milieuthermometer versie s.5.1 ten opzichte van s.5, 2019, MPZ

Over versie s.5

Versie 5 van het schema is beter afgestemd op de klimaatambities van regeerakkoord Rutte III dan de voorgaande versie 4 en heeft bovendien een nieuw thema: Innovatie. Zie voor een volledige overzicht van de wijzigingen tussen versie 4 en 5: Veranderingen in het nieuwe schema (versie s.5)

Handleiding

De handleiding en andere downloads vindt u onderaan deze pagina. De handleiding beschrijft hoe u met de Milieuthermometer Zorg op kunt gaan voor certificering. Per thema is daarnaast een uitgebreide toelichting beschreven. Hierbij zijn voorbeelden gegeven van hoe andere ziekenhuizen het thema hebben opgepakt en welke maatregelen zij hebben genomen.

Downloads voor MPZ-leden

Voor MPZ leden is een Word-document en Excel document beschikbaar waarin extra toelichting staat. Voor de antwoorden op veel vragen heeft u uw collega’s nodig. Het Schema in Word of Excel is dan handig om via knippen en plakken snel de vragen te kunnen selecteren om naar uw collega’s door te mailen.

Met de Excelversie kunt u voor uw eigen instelling zelf de voortgang bijhouden.

Antwoorden op veel vragen kunnen uw collega’s geven. Eén van de MPZ-leden heeft voor u een stappenplan opgesteld om alle antwoorden snel in huis te verzamelen.

Monitoren

Binnen de Werkgroep Monitoren worden de ervaringen uitgewisseld en besproken. Met deze benchmark volgt de vereniging MPZ de implementatie van milieuzorg in de zorgsector op de voet. Dit inzicht ondersteunt MPZ ook bij het organiseren van activiteiten voor de leden.

Downloads

Onderstaand vindt u hulpmiddelen om met de Milieuthermometer aan de slag te gaan. Heeft u nog verdere vragen neem dan contact met ons op.

Bekijk ook de veelgestelde vragen.