Uitstel rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

16-11-2023 (update bericht van 22-05-2023)

Wegens de opgetreden tijdsklem in het wetgevingstraject bij de Haagse overheid zal de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) een half jaar later ingaan. Werkgevers kunnen nu kiezen om voor 2024 een jaarrapportage of een halfjaarrapportage vanaf 1 juli 2024 in te dienen. Het moment van verplicht insturen van de geregistreerde gegevens blijft uiterlijk 30 juni 2025.

Registratie werkgebonden reizen medewerkers
Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Dit is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het reduceren van de CO2-uitstoot. Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit komt door woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit. Samen noem je dit werkgebonden personenmobiliteit. Werkgevers hebben grote invloed op het verminderen van deze uitstoot.

Update MPZ-Draaiboek Duurzame Mobiliteit in de zorg: eind 2023
De werkgroep Duurzaam Vervoer van MPZ komt eind 2023 met een nieuw draaiboek waarin bovenstaand met tips en voorbeelden wordt toegelicht voor de zorg.

Handreiking voor werkgevers
Sinds mei 2023 is er een handreiking voor werkgevers beschikbaar voor het registreren van werkgebonden personenmobiliteit, uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. 

Verminderen CO2-uitstoot door vervoer
Bijna de helft van alle personenmobiliteit komt door woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit. De zorgorganisatie heeft dan ook invloed op het verminderen van CO2-uitstoot door vervoer. Denk aan de vergoedingssystematiek voor woonwerk-verkeer, een verhuisregeling, stimuleren fietsen voor gezonde medewerkers, enz. Voor korte ritten wordt vaak de auto gebruikt en hier is een alternatief denkbaar.  

Administratietaak
De wet vraagt om een administratietaak. Is dit zinvol? Nou daarover wisselen de meningen over. Personeelszaken wordt in ieder geval geconfronteerd met de klimaatafspraken en krijgt nu ook een taak. Dat helpt bij de bewustwording en dat helpt weer bij het opzetten van fietsplannen, meedoen met de energiecampagne, enz. Indirect is het dus winst.

 
Gegevensverzameling
De zakelijke kilometers worden meestal al in de zorg geregistreerd, de woon-werkkilometers kun je in de loopt van 2024 via een enquête bij de medewerkers ophalen. Daarvoor zijn en komen genoeg aanbieders op de markt. Voor juli 2025 moet je deze gegevens bij de overheid via een e-loket aanleveren. 

Download de handreiking voor werkgevers: Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit, 2023, ministerie I&W

Handreiking over gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit