Gevaarlijke stoffen: Techniek

De werkzaamheden van de afdeling techniek kunnen zeer divers zijn. Hierdoor komen juist de werknemers van deze afdeling ook regelmatig bewust of onbewust in aanraking met gevaarlijke stoffen. De Factsheet gevaarlijke stoffen techniek besteedt aandacht aan een aantal aspecten met betrekking tot het veilig werken met gevaarlijke stoffen op de afdeling techniek. Met de kennis van de factsheet worden de risico’s beperkt.

Vraag 1

Ontvlambare stoffen worden aangeduid met het symbool

Vraag 2

Het werken met cryogene stoffen is gevaarlijk. Welke van de volgende uitspraken is niet waar?

Vraag 3

Met gassen moet je veilig omgaan. Een aantal basisprincipes daarbij zijn:

Vraag 4

Op de afdeling techniek kom je in aanraking met zeer diverse stoffen. Om veilig te werken is het daarom belangrijk:

Vraag 5

Het opruimen van een gevaarlijke vloeistof doe ik:

Vraag 6

De beste persoonlijke bescherming bij het tappen van vloeibare stikstof is:

Vraag 7

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 8

Een spill met vloeistoffen kan ik heel goed zelf opruimten.

Vraag 9

Op het etiket van gevaarlijke stoffen kan in combinatie met het gevarensymbool ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 10

Het regelen van de gasdruk gaat in een aantal stappen:

Vraag 11

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 12

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 13

Bij mijn werkzaamheden hoef ik nooit een veiligheidsbril of handschoenen te dragen.

Vraag 14

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 15

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 16

Aan het gevarensymbool op de gascilinder kan ik het soort gas herkennen.

Vraag 17

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 18

Informatie over de eigenschappen van een gevaarlijke stof kan ik het beste vinden in:

Vraag 19

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool?

Vraag 20

Stoffen die bij contact met andere (brandbare)stoffen heftig reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden worden aangeduid met het volgende symbool: