Gevaarlijke stoffen: Techniek

De werkzaamheden van de afdeling techniek kunnen zeer divers zijn. Hierdoor komen juist de werknemers van deze afdeling ook regelmatig bewust of onbewust in aanraking met gevaarlijke stoffen. De Factsheet gevaarlijke stoffen techniek besteedt aandacht aan een aantal aspecten met betrekking tot het veilig werken met gevaarlijke stoffen op de afdeling techniek. Met de kennis van de factsheet worden de risico’s beperkt.

Vraag 1

Met gassen moet je veilig omgaan. Een aantal basisprincipes daarbij zijn:

Vraag 2

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 3

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 4

Informatie over de eigenschappen van een gevaarlijke stof kan ik het beste vinden in:

Vraag 5

Op het etiket van gevaarlijke stoffen kan in combinatie met het gevarensymbool ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 6

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 7

Ontvlambare stoffen worden aangeduid met het symbool

Vraag 8

Bij mijn werkzaamheden hoef ik nooit een veiligheidsbril of handschoenen te dragen.

Vraag 9

Het werken met cryogene stoffen is gevaarlijk. Welke van de volgende uitspraken is niet waar?

Vraag 10

Aan het gevarensymbool op de gascilinder kan ik het soort gas herkennen.

Vraag 11

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 12

Op de afdeling techniek kom je in aanraking met zeer diverse stoffen. Om veilig te werken is het daarom belangrijk:

Vraag 13

De beste persoonlijke bescherming bij het tappen van vloeibare stikstof is:

Vraag 14

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 15

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool?

Vraag 16

Stoffen die bij contact met andere (brandbare)stoffen heftig reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 17

Een spill met vloeistoffen kan ik heel goed zelf opruimten.

Vraag 18

Het opruimen van een gevaarlijke vloeistof doe ik:

Vraag 19

Het regelen van de gasdruk gaat in een aantal stappen:

Vraag 20

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?