Gevaarlijke stoffen: Techniek

De werkzaamheden van de afdeling techniek kunnen zeer divers zijn. Hierdoor komen juist de werknemers van deze afdeling ook regelmatig bewust of onbewust in aanraking met gevaarlijke stoffen. De Factsheet gevaarlijke stoffen techniek besteedt aandacht aan een aantal aspecten met betrekking tot het veilig werken met gevaarlijke stoffen op de afdeling techniek. Met de kennis van de factsheet worden de risico’s beperkt.

Vraag 1

Informatie over de eigenschappen van een gevaarlijke stof kan ik het beste vinden in:

Vraag 2

Het opruimen van een gevaarlijke vloeistof doe ik:

Vraag 3

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 4

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 5

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 6

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 7

Ontvlambare stoffen worden aangeduid met het symbool

Vraag 8

Met gassen moet je veilig omgaan. Een aantal basisprincipes daarbij zijn:

Vraag 9

De beste persoonlijke bescherming bij het tappen van vloeibare stikstof is:

Vraag 10

Het werken met cryogene stoffen is gevaarlijk. Welke van de volgende uitspraken is niet waar?

Vraag 11

Welke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool?

Vraag 12

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 13

Op het etiket van gevaarlijke stoffen kan in combinatie met het gevarensymbool ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 14

Bij mijn werkzaamheden hoef ik nooit een veiligheidsbril of handschoenen te dragen.

Vraag 15

Aan het gevarensymbool op de gascilinder kan ik het soort gas herkennen.

Vraag 16

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 17

Op de afdeling techniek kom je in aanraking met zeer diverse stoffen. Om veilig te werken is het daarom belangrijk:

Vraag 18

Een spill met vloeistoffen kan ik heel goed zelf opruimten.

Vraag 19

Stoffen die bij contact met andere (brandbare)stoffen heftig reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 20

Het regelen van de gasdruk gaat in een aantal stappen: