In 2021 wordt de Milieuthermometer opnieuw herzien. Het nieuwe schema treedt op 1 oktober 2021 in werking. Omstreeks april zal de eerste inspraakronde voor leden zijn.

De update wordt gecoördineerd door Anne-marije Scheffe van MPZ. Neem contact met haar op voor meer informatie of interesse in deelname.