Rapporteren over duurzaamheid

Jaarverslagen over duurzaamheid dragen verschillende namen. De één noemt het duurzaamheidsverslag, de ander MVO-jaarverslag of milieujaarverslag. De accenten liggen vaak net iets anders. Het milieujaarverslag is vaak wat technischer met een focus op kwantificeerbare meetwaarden zoals energie, afval en gevaarlijke stoffen. Het MVO-jaarverslag richt zich vaak wat meer op sociale duurzaamheid dan de andere twee. Het duurzaamheidsverslag zit er tussenin.

Een aantal relevante principes voor duurzaamheidsverslaglegging:

1. Relevantie: Kan de lezer snel de essentie uit het rapport halen? Rapporteert de zorginstelling over relevante duurzaamheidsthema’s waar de instelling impact op heeft en die belangrijk zijn? Wordt er een gekwantificeerde lange termijn ambitie uitgesproken per thema (bijvoorbeeld 55% CO2 reductie in 2030)?

2. Vergelijkbaarheid: Worden de resultaten van de organisatie met het branchegemiddelde of andere gemiddelde vergeleken?

3. Gebalanceerd: Hoe komt het over? Worden naast positieve ook minder positieve resultaten gerapporteerd?

4. Transparant en herleidbaar: Wordt er gerapporteerd over gebruikte omrekenfactoren, aannames?

5. Betrouwbaarheid.

Zie het Dossier Communicatie in de kennisbank van MPZ voor concrete voorbeelden van zorginstellingen en vermelding wat de werkgroep identificeert als de sterke punten van de verslagen.

CSRD wetgeving
De werkgroep verslaglegging houdt in de gaten wat de ontwikkelingen zijn omtrent de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD). Update van de werkgroep (februari 2023):

  • Voor stichtingen is het nog niet 100% duidelijk of de CSRD van toepassing is. Daar gaat het ministerie dit jaar nog een besluit over nemen. Vervolgens is er nog voldoende de tijd om je als zorginstelling hierop voor te kunnen bereiden
  • Voor zorginstellingen komt er een sector sjabloon vanuit het ministerie. Kan nog tot een jaar duren. We wachten het af.
  • In de tussentijd gaat de werkgroep verslaglegging een draaiboek opstellen over transparant en relevant rapporteren (los van de CSRD). Organisaties die hieraan voldoen zijn dan al heel goed op weg voor mogelijke CSRD verplichtingen. Tijdens de volgende MPZ ledenbijeenkomst in april 2023 zal de werkgroep hier meer over vertellen.
  • Je zou als organisatie al zelf aan de slag kunnen gaan door relevante data te verzamelen. Data waar we nu al van weten dat je die zou moeten rapporteren volgens de CSRD, zoals CO2-data.

De werkgroep communiceert hierover ook via de MPZ nieuwsbrief.

Contact

Voor meer informatie over deze werkgroep kun je contact opnemen met de werkgroep coördinator Anne-Luise Stroomer, Spaarne Gasthuis (MPZ)