Rapporteren over duurzaamheid

Jaarverslagen over duurzaamheid dragen verschillende namen. De één noemt het duurzaamheidsverslag, de ander MVO-jaarverslag of milieujaarverslag. De accenten liggen vaak net iets anders. Het milieujaarverslag is vaak wat technischer met een focus op kwantificeerbare meetwaarden zoals energie, afval en gevaarlijke stoffen. Het MVO-jaarverslag richt zich vaak wat meer op sociale duurzaamheid dan de andere twee. Het duurzaamheidsverslag zit er tussenin.

Een aantal relevante principes voor duurzaamheidsverslaglegging:

1. Relevantie: Kan de lezer snel de essentie uit het rapport halen? Rapporteert de zorginstelling over relevante duurzaamheidsthema’s waar de instelling impact op heeft en die belangrijk zijn? Wordt er een gekwantificeerde lange termijn ambitie uitgesproken per thema (bijvoorbeeld 55% CO2-reductie in 2030)?

2. Vergelijkbaarheid: Worden de resultaten van de organisatie met het branchegemiddelde of andere gemiddelde vergeleken?

3. Gebalanceerd: Hoe komt het over? Worden naast positieve ook minder positieve resultaten gerapporteerd?

4. Transparant en herleidbaar: Wordt er gerapporteerd over gebruikte omrekenfactoren, aannames?

5. Betrouwbaarheid.

De MPZ-werkgroep verslaglegging heeft haar kennis verwerkt in 2023 in het Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid, MPZ, 2023 en gepubliceerd. Dit draaiboek wordt onderhouden.

Zie ook het Dossier Communicatie in de kennisbank van MPZ voor concrete voorbeelden van zorginstellingen en vermelding wat de werkgroep identificeert als de sterke punten van de verslagen.

CSRD wetgeving
De werkgroep verslaglegging houdt in de gaten wat de ontwikkelingen zijn omtrent de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Update van de werkgroep (november 2023):

  • Voor stichtingen is de CSRD niet van toepassing tenzij de Nederlandse overheid anders beslist. Daar gaat het ministerie in 2024 of later een besluit over nemen. De CSRD regels gaan dan voor de zorg later in zodat er voldoende tijd is om je als zorginstelling hierop voor te bereiden
  • Voor zorginstellingen komt er wellicht een eigen zorgsector sjabloon vanuit het ministerie. Kan nog tot een jaar duren. We wachten het af.
  • De werkgroep verslaglegging heeft intussen een draaiboek opgesteld over transparant en relevant rapporteren (los van de CSRD, in lijn met de CSRD). Organisaties die hieraan voldoen zijn dan al heel goed op weg voor mogelijke CSRD verplichtingen.
  • Je kan als organisatie al goed zelf aan de slag door relevante data te verzamelen. Data waar we nu al van weten dat je die zou moeten rapporteren volgens de CSRD, zoals governance, beleid, doelen en CO2-data.

De werkgroep communiceert hierover op de ledendagen en via de MPZ nieuwsbrief.

Challenge Duurzaamheidsverslag 2024

MPZ roept intramurale zorginstellingen op deel te nemen aan de Challenge Duurzaamheidsverslag. De Challenge richt zich op twee doelgroepen zorgorganisaties:

  • Starters, hun challenge is om dit jaar een eerste duurzaamheidsverslag te schrijven!
  • Zorginstellingen die al jaren duurzaamheidsverslagen schrijven, hun challenge is om hun verslag nog inspirerender en informatiever te schrijven.

Speciale aandacht voor starters
Tot op heden brengen de meeste zorgorganisaties geen duurzaamheidsverslag uit. Een belangrijk doel van de Challenge is daar verandering in te brengen. Dit past bij de Green Deal Duurzame Zorg en internationale ontwikkelingen zoals de CSRD waarin duurzaamheidsverslaglegging randvoorwaarde is voor alle grote organisaties.

Voor starters is het Draaiboek Rapporteren over duurzaamheid, MPZ, 2023 van de MPZ-werkgroep Verslaglegging behulpzaam. We raden aan dit erbij te pakken en goed te lezen.
Meer informatie & aanmelden voor de challenge

Contact

Voor meer informatie over deze werkgroep kun je contact opnemen met de werkgroep coördinator Anne-Luise Stroomer, Spaarne Gasthuis (MPZ)