Dossier:
Communicatie

Milieujaarverslag

In een milieujaarverslag legt een zorginstelling verantwoording af over het gevoerde milieubeleid aan buitenwereld. Het doel is belanghebbenden op een toegankelijke manier te informeren over de milieubelasting van de instelling en over de inspanningen van het bedrijf om de milieubelasting te verminderen.

Belanghebbenden zijn niet alleen de overheid, maar ook de eigen werknemers, patiënten en cliënten, leveranciers, banken en verzekeraars.

In het verslag is onder andere te vinden hoe de instelling presteerde op energieverbruik, wat de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water is, hoeveel afvalstoffen er zijn afgevoerd en wat er gebeurt met klachten van omwonenden over bijvoorbeeld stank en geluid. Een milieujaarverslag is verplicht als er een Meerjaren Afspraak (MJA) gemaakt is.

Tegenwoordig maken instellingen steeds vaker een duurzaamheidsjaarverslag of MVO-jaarverslag. Hierin komen ook elementen van sociale duurzaamheid en thema’s als duurzaam inkopen en gezonde leefstijl sterk naar voren.

Het milieujaarverslag is mooi te koppelen aan het milieubeleid, opdat er transparant gecommuniceerd wordt over de voortgang op de gestelde doelen.

Werkgroep verslaglegging
MPZ leden van deze werkgroep richten zich op wat er in een goed jaarverslag moet staan en wat de eisen vanuit wetgeving zijn. Zij houden onder andere de CSRD wetgeving in de gaten. De werkgroep identificeert de volgende criteria voor een goed jaarverslag:

  • Relevantie (Kan de lezer snel de essentie uit het rapport halen? Rapporteert de zorginstelling over relevante duurzaamheidsthema’s (waar de instelling impact op heeft en die belangrijk zijn)? Wordt er een gekwantificeerde lange termijn ambitie uitgesproken per thema (bijvoorbeeld 55% CO2 reductie in 2030)?)
  • Vergelijkbaarheid (Worden de resultaten van de organisatie met het branchegemiddelde of andere gemiddelde vergeleken?)
  • Gebalanceerd (Hoe komt het over, worden naast positieve ook minder positieve resultaten gerapporteerd?)
  • Transparant en herleidbaar (Wordt er gerapporteerd over gebruikte omrekenfactoren, aannames? )
  • Betrouwbaarheid (Bijvoorbeeld hoe verankerd is duurzaamheid in de (zorg)strategie?)

Zie voor meer informatie over de werkgroep en voor interesse in aansluiting de werkgroeppagina.

Laat je ook inspireren door het online Milieujaarverslag 2021 van het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam.

Vorige // Bekijk alle documenten

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!