Terug naar zoekresultaten

Witte of reflecterende daken

Beschrijving

Een wit dak reflecteert zonlicht. Het dak blijft hierdoor kouder en de hoeveelheid zonnewarmte die naar het gebouw wordt getransporteerd is lager. Hierdoor blijft het gebouw 3 tot 4°C kouder en varieert de temperatuur minder, wat comfortabeler is. Gebouwkoeling kan hierdoor voorkomen of verminderd worden.

Bijkomend effect is een verlaging van de aanzuiglucht van (koel)installaties op het dak, wat het energieverbruik van de installatie verlaagd.

De meeste reflecterende daken zijn wit, maar er kan ook gekozen worden voor een materiaal dat vooral het niet-zichtbare infrarode licht weerkaatst. Een dergelijk materiaal maakt het mogelijk voor andere kleuren te kiezen.

Toepasbaarheid

Witte daken beperken het energieverbruik voor koeling. Een wit dak is daarom vooral zinvol in gebouwen met een groter energieverbruik voor koeling dan voor verwarming (datacenters bijvoorbeeld). In gebouwen waar veel koelcellen aanwezig zijn is een wit dak al snel rendabel. Omdat de zon in de winter toch al niet hoog staat is het negatieve effect, het niet opwarmen van het gebouw in de winter, gering.

Witte daken zijn toepasbaar bij nieuwbouw of bij vervanging van de dakbedekking. Bij slecht geïsoleerde daken heeft een wit dak het meeste effect, maar ook bij nieuwbouw is een positief effect waarneembaar. Heeft je pand een warmtevraag in de winterperiode kies dan wel voor een geïsoleerd dak om warmteverlies te voorkomen.

Een bestaand dak wit te verven is ook een mogelijkheid. Dit is gemakkelijk uitvoerbaar en goedkoper. Een geverfd dak kaatst minder licht terug, doordat het materiaal hier niet speciaal voor ontworpen is.

Zorg bij toepassing van witte daken op een plat dak altijd dat er afschot is, zodat het regenwater vuil van het dak spoelt. Hierdoor blijft het dak wit en is het onderhoud beperkt.

Milieu aspecten

Een wit dak beperkt de milieubelasting doordat het energieverbruik voor koeling vermindert of voorkomt. Bij nieuwbouw reduceert het de grootte van het koelsysteem en verlengt het de levensduur van het koelsysteem, omdat deze minder vaak en korter aan staat.

Financiële aspecten

Er zijn witte coatings en witte folies beschikbaar. De kosten en mogelijke energiebesparing zijn afhankelijk van de kwaliteit van de folie of coating en de mate van isolatie van het pand. Besparingen kunnen oplopen tot ca. 40% van de totale kosten voor koeling.
Een wit dak is over het algemeen niet duurder dan een gewoon zwart bitumen dak. Infrarood weerkaatsend materiaal is wel duurder.

Naïsoleren van bestaande daken van bedrijfsgebouwen in combinatie met witte dakbedekking staat op de Energielijst (2021, code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2021) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Let op, er geldt een maximumbedrag van € 30/m2 dakoppervlak. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/eia. Dit voordeel geldt niet voor koel- of vriesruimten, omdat witte dakbedekking daar inmiddels gangbaar is.

Aanvullende informatie

Overweeg ook een Groen dak of Zonnepanelen. Deze technieken verminderen de warmtelast door het dak. Een groen dak isoleert het dak en zonnecellen halen het licht (en dus de warmte) van het dak door het deels te weerkaatsen en een deels om te zetten in elektriciteit. Een wit dak in combinatie met speciaal daarvoor ontwikkelde zonnecellen verhoogt de opbrengst van zonnecellen met maximaal 25%.

Bron: Coolroofs en Provincie Utrecht test duurzame daken

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.