Terug naar zoekresultaten

PV-folie

Beschrijving

Photo-voltaïsche systemen (PV) zetten zonne-energie om in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt voor het gebouw waarop het systeem is geplaatst. Bij een overschot aan elektriciteit wordt er terug geleverd aan het net. Afhankelijk van de meter en afspraken met de energieleverancier wordt dit verrekend.

PV-folie bestaat uit een dunne laag photo-voltaïsch materiaal geplaatst op een flexibele onderlaag. Folie als drager biedt grote voordelen ten opzichte van het nu gebruikelijke pv-paneel: het systeem is flexibel, schokbestendig, beloopbaar, lichter en biedt grote vrijheid qua vorm van de modules. De hellingshoek is minder belangrijk dan bij PV-panelen, omdat het folie een hogere opbrengst heeft met diffuus licht. Per vierkante meter, is de opbrengst van PV-folie wel lager dan die van PV-panelen.

Toepasbaarheid

PV-folie kan gebruikt worden als bedekking van gebouwen met organische vormen of in combinatie met dakleer (kant en klare energieopwekkende dakbedekking), ook als het dak te weinig draagkracht heeft voor zonnepanelen, kan PV-folie in sommige gevallen wel gebruikt worden.

Milieu aspecten

De milieuwinst van zonnecellen is dat er elektriciteit wordt opgewekt en minder fossiele brandstoffen gebruikt worden ten opzichte van conventionele elektriciteitsopwekking. Hierdoor is de CO2-uitstoot lager.

Tegenover de grote flexibiliteit van de dunne film staat een lager vermogen (gemiddeld 75 Wp/m2) dan de meer bekende PV-panelen (zonnepanelen). De jaaropbrengst van het dunne filmsysteem is circa 40 kWh/m2 folie.

Financiële aspecten

PV-folie is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. De prijs ligt tussen de € 80 en € 90 per vierkante meter.

De productiekosten van PV-folie per vierkante meter zijn lager dan van PV-panelen. De dunne filmsystemen worden sneller geproduceerd en het productieproces is duurzamer (lagere productietemperatuur). Echter, PV-folie heeft per vierkante meter een veel lagere opbrengst. Per vermogen (en dus ook opbrengst) zijn PV-panelen dan ook financieel gunstiger.

Deze maatregel komt in aanmerking voor EIA óf (!) Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Je kiest zelf welke regeling voor jou het meest interessant is.

Zonnepanelen met kleinverbruikersaansluiting (min 15kWp) staan op de Energielijst (2021, code 251102) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2021) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/eia.

Zonnepanelen met een grootverbruikersaansluiting (min 15kWp), onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De subsidie stimuleert de energietransitie door een subsidie toe te kennen op basis van vermeden CO2-uitstoot. Bedrijven en non-profit instellingen komen in aanmerking. Voor meer informatie: www.rvo.nl/sde.

Aanvullende informatie

Andere technieken om energie uit zonlicht op te wekken zijn:

Bron: Stichting Stimular

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.