Terug naar zoekresultaten

PV-glas

Beschrijving

Photo-voltaïsche systemen (PV) zetten zonne-energie om in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt voor het gebouw waarop het systeem is geplaatst. Bij een overschot aan elektriciteit wordt er terug geleverd aan het net. Afhankelijk van de meter en afspraken met de energieleverancier wordt dit verrekend.

PV-glas bestaat uit doorzichtig glas met daarin geïntegreerd losse zonnecellen (pads) die zonne-energie omzetten in elektriciteit. PV-glas combineert op een slimme manier verschillende eigenschappen van glas en PV-cellen:

  • Opwekking van elektriciteit – het rendement per m2 is wel lager dan van PV-panelen.
  • Zonwering – ten opzichte van ‘normaal’ glas houdt PV-glas een deel van het zonlicht en de warmte tegen.
  • Lichttoetreding – hHt licht schijnt tussen de pads door, de transparantie varieert van 1 tot 80%.

Toepasbaarheid

PV-glas is toepasbaar bij nieuwbouw of verbouw geïntegreerd in een glazen pui of glazen dak.

Milieu aspecten

De milieuwinst van zonnecellen is dat er elektriciteit wordt opgewekt en minder fossiele brandstoffen gebruikt worden ten opzichte van conventionele elektriciteitsopwekking. Hierdoor is de CO2-uitstoot lager.

De opbrengst van PV-glas is een factor 2,5 kleiner dan van PV-panelen, omdat minder PV-materiaal per m2 in het glas zit. PV-glas kan diffuus (indirect) licht beter benutten dan PV-panelen.

Financiële aspecten

PV-glas is goedkoper dan PV-panelen de opbrengst per m2 is echter lager. Deze ligt tussen de 30 en 40 kWh per m2 per jaar.

Deze maatregel komt in aanmerking voor EIA óf (!) Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Je kiest zelf welke regeling voor jou het meest interessant is.

Zonnepanelen met kleinverbruikersaansluiting (min 15kWp) staan op de Energielijst (2021, code 251102) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2021) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/eia.

Zonnepanelen met een grootverbruikersaansluiting (min 15kWp), onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De subsidie stimuleert de energietransitie door een subsidie toe te kennen op basis van vermeden CO2-uitstoot. Bedrijven en non-profit instellingen komen in aanmerking. Voor meer informatie: www.rvo.nl/sde.

Aanvullende informatie

Andere technieken om energie uit zonlicht op te wekken zijn:

Bron: Stichting Stimular

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.