Stappenplan

Het aanbevolen stappenplan van het beginproces tot en met certificering staat hieronder.

Stap 1: commitment directie, coördinatie en werkgroep

Bespreek met de directie de aanpak. Alle afdelingen én de directie hebben taken om te komen tot certificeren. Wanneer de directie de ambitie voor de Milieuthermometer Zorg uitspreekt, zorg dit voor draagvlak binnen de organisaties. De directie heeft de taak doelen te stellen, beleid in te vullen, en intern de boodschap te communiceren. De coördinatie ligt bij de milieucoördinator. Is er geen milieucoördinator, dan zal een facilitaire medewerker deze taak krijgen.

Start vervolgens met het instellen van een werkgroep met daarin vertegenwoordigd zorg, facilitair, techniek, vastgoed, schoonmaak en inkoop. Zij maken een actieplan en borgen de uitvoer van de maatregelen.

Stap 2: selecteer één of enkele locaties om mee te beginnen

Start met een nulmeting en vul de Milieuthermometer Zorg in voor de locaties, waar het draagvlak het grootst is. MPZ heeft hiervoor een Excellijst beschikbaar. Met een digitaal dossier, verzamel je gelijk de onderliggende stukken. Na invullen van de nulmeting is meteen zichtbaar hoeveel er al goed geregeld is. Dit goede nieuws inspireert en motiveert de collega’s. Daarnaast is het zichtbaar wat de belangrijkste acties zijn.

Stap 3: Opstellen actieplan met te nemen acties

Uit de ingevulde nulmeting volgt wat nog te doen staat. Focus eerst op de verplichte maatregelen. Voor een instelling met veel locaties is het handig te beginnen met de maatregelen die centraal geregeld kunnen worden, zoals beleid, monitoren, inkoop en communicatie.

Stap 4: Aan de slag

Benut de voorbeelden van beleidstukken en hoe andere instellingen de acties opgepakt hebben die beschikbaar zijn voor de leden van MPZ. Delegeer de acties naar de betreffende afdelingen. Per afdeling resteren naar verwachting 3-5 maatregelen. Wanneer ieder 1 maatregel per maand oppakt, is brons in een half jaar binnen bereik.

Maatregelen die geld kosten.

Soms moet apparatuur vervangen worden om aan de eisen te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld een
inefficiënte CV-ketel of conventionele TL-verlichting. Dat vraagt een traject van offertes opvragen, selecteren en inplannen van de uitvoering. In veel gevallen volstaat ook het opnemen van maatregelen in het huisvestingsplan. Zo kunnen de investeringsmomenten door de tijd verdeeld worden en ook het bijkomend werk. Bedenk wel: hoe eerder de maatregelen genomen zijn, hoe eerder er kosten bespaard worden.

Vragen en antwoorden bij Maatregelen

Met de leden zijn aan de maatregelen hulpmiddelen toegevoegd en antwoorden op gestelde vragen. Neem deze lijst bij de hand tijdens het beoordelen van de maatregelen.
Zie ook de vragen en antwoorden bij maatregelen.

Maatregelen die toch niet kunnen

Het systeem is zo opgezet dat voor ten minste 95% van de situaties de maatregelen meteen zinvol zijn. Is uw situatie afwijkend, neem dan contact op met MPZ. Het systeem is niet bedoeld om onhaalbare maatregelen op te leggen.

Stap 5: Certificering

Certificering wordt voor een periode van 3 jaar afgesproken, het eerste jaar een uitgebreide keuring, het 2e en 3e jaar een korte hercontrole. Een gesprek met de bestuurder is onderdeel van de audit.


Hulpmiddelen & Voorbeelden

Leden van MPZ hebben documenten beschikbaar gesteld die helpen bij het voldoen aan Milieuthermometer eisen. Deze vind je in de Bibliotheek bij het betreffende themadossier.

Leden van MPZ helpen elkaar verder door kennis, documenten en informatie uit te wisselen. Wil je ook profiteren van de kennis van andere instellingen? Bekijk dan de voordelen van lidmaatschap en meld je aan!