Mededeling m.b.t. COVID-19 (08-04-2020): Milieuthermometer Zorg keuringen kunnen nog steeds aangevraagd worden. Na opdrachtverlening stemt de auditor met u af wat binnen de dan geldende richtlijnen zinvol is. Waar mogelijk kan de digitale dossierbeoordeling voorafgaan aan de keuring.

U bent zover om te certificeren!

De auditkosten hangen af van de grootte van de instelling en beginnen voor niveau brons op circa 5.500 euro voor 3 jaar in totaal. Bij meer locaties wordt met een steekproef gewerkt en is de prijs op basis van een staffel.

Voor brons en zilver kunt u bij Stichting MPZ offerte aanvragen. Mail uw verzoek naar MPZ met opgaaf van de te keuren locaties, adressen en het aantal bedden per locatie.
Voor het niveau goud met Milieukeur dient u offerte op te vragen bij de certificerende instelling. Zie daarvoor ook de Handleiding Milieuthermometer Zorg (pdf), 2021, MPZ.

Na de opdrachtverstrekking aan MPZ wordt de auditor ingeschakeld. Hij neemt met u contact op om het traject door te nemen en een afspraak voor bezoek op locatie in te plannen.

U kunt bij een audit ongeveer het onderstaande verwachten:

De audit zal starten met de beoordeling van de diverse documenten. Aansluitend zal de auditor een ronde maken door de instelling langs de verschillende afdelingen: technische dienst (inclusief energie, afvalbeheer, catering/restaurant, groenbeheer (indien van toepassing), inkoop (indien van toepassing), schoonmaak (inclusief textielbeheer) en directie.

  • 09.30 uur aanvang en kennismaking
  • 10.00 uur beoordeling documentatie
  • 12.30 uur lunchpauze
  • 13.00 uur rondgang verschillende locaties en interviews
  • 17.00 afsluiting

Per afdeling zal de tijd verschillen, maar reken op 30 min tot een uur per onderwerp of afdeling.