30 jaar Milieu Platform Zorgsector: voor en door de zorg

06-05-2024

De ledendag van 25 april 2024 stond in het teken van 30 jaar Milieu Platform Zorgsector (MPZ). Tijdens de lustrumbijeenkomst werd teruggeblikt op 30 jaar werken aan duurzame zorg. Ook werd vooruitgekeken: we zijn er nog lang niet, het verder verduurzamen van de zorgsector is noodzakelijk. Minister van Medische Zorg Pia Dijkstra sprak haar lof uit over de aanjagersrol van MPZ voor duurzame zorg. Ze benadrukte haar intentie om duurzaamheid en gezondheid te integreren in alle beleidskeuzes van haar ministerie. Daarnaast reikte ze het vijfhonderdste certificaat van de Milieuthermometer Zorg uit aan ouderenzorgorganisatie Cedrah: een mijlpaal voor duurzame zorg.


Terugblik op 30 jaar duurzame zorg
Samen met ruim 150 leden en andere betrokkenen blikten Eppie Fokkema (voorzitter MPZ, Archipel Zorggroep) en Adriaan van Engelen (directeur MPZ) terug op 30 jaar werken aan duurzame zorg. Over de groei die de vereniging meemaakt (met meer dan 310 leden), de groei in kennisontwikkeling (Milieuthermometer Zorg, CO2-Reductietool, draaiboeken over allerlei milieuthema’s) en kennisdeling, en de groei van duurzame zorg (aanjager Green Deal Duurzame Zorg) die de vereniging mede veroorzaakt. Dat laatste is vooral te danken aan inzet van de leden. Daar gaat MPZ de komende 30 jaar graag mee verder.

Vooruitkijken
En er werd vooruitgeblikt. Want we zijn er nog lang niet. Adriaan: “Er komt een nieuwe wereld op ons af waarin duurzaamheid onderdeel is van het hele zorgproces.” Waar duurzaamheid eerst het feestje was van MPZ en milieucoördinatoren van zorgorganisaties, zetten nu ook de zorgprofessionals hun schouders er onder. Adriaan: “De Groene Zorg Alliantie en de honderden green teams hebben een enorme groene golf op gang gebracht. Duurzaamheid is nu niet meer iets voor erbij, maar een vast onderdeel van kwaliteit.” Dit leeft ook bij de leden. Op de vraag aan de zaal wat er nodig is voor de toekomst, kwam als reactie: een stabiel bestuur en ruimte voor een goede duurzaamheidscoördinator.

Duurzaamheid en gezondheid integreren in VWS-beleid
Demissionair Minister van Medische Zorg Pia Dijkstra was er kort maar krachtig bij, sprak lovende woorden over de rol van MPZ bij onder meer het ontstaan van de Green Deal Duurzame Zorg. Over het beschikbaar stellen van kennis en praktische tools die MPZ ontwikkeld heeft om haar leden te ondersteunen. Ze benadrukte haar intentie om duurzaamheid en gezondheid als integraal onderdeel op te nemen in alle beleidskeuzes van haar ministerie.


500e certificaat Milieuthermometer Zorg
De minister reikte het 500e certificaat Milieuthermometer Zorg uit aan Teunis Stoop (bestuurder) en Annet Schneider (duurzaamheidscoördinator) van ouderenzorgorganisatie Cedrah: een mijlpaal. De Milieuthermometer Zorg is een gangmaker voor duurzame zorg.
Als dank ontving de minister het boek Groene Planeet, Groene Zorg. Over jouw impact als zorgprofessional uit handen van Judith de Bree (adviseur duurzame zorg bij MPZ; Judith schreef aan het boek mee voor het hoofdstuk CO2-voetafdruk van de zorg.)

Inhoudelijke bijdragen en duurzaam vertier

Naast inhoudelijke bijdragen vanuit diverse MPZ-werkgroepen over de update van de Milieuthermometer Zorg, de Challenge Duurzaamheidsverslag, de gedragscampagne Zorg zonder Afval, duurzame inkoop en de volgende stap van zorgverzekeraars naar duurzame zorg was er ook vertier met een duurzame knipoog.
Zo werd de lustrumviering opgeluisterd door een indrukwekkend optreden van muziektheater De Amazones met hun tragikomische klimaatmusical. Organisatie antropoloog Walter Faaij liet zijn licht schijnen op het proces om duurzaamheid in het DNA van de organisatie te krijgen. Hij bood enkele handvatten aan voor cultuurverandering onder de noemer ‘verleidelijk verduurzamen’. Plastic Soup DJ Rebecca Banens sloot de lustrumviering muzikaal af met haar muziekbooth gemaakt van afvalplastic van de de OK.

Organisatie antropoloog Walter FaaijPlastic Soup DJ Rebecca BanensGroepsfoto 30 jaar MPZ lustrumviering

Lees ook: Zorgvisie – Dertig jaar werken aan duurzame zorg: ‘De CO2-reductie is haalbaar’, 1 mei 2024
Een uitgebreide foto-overzicht van de lustrumviering vind je hier.