Ambities

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet meer weg te denken uit de zorg. Met de Milieuthermometer Zorg biedt MPZ een tool waarmee de instelling hier zichtbaar invulling aan kan geven. De Milieuthermometer is certificeerbaar (brons, zilver en goud). Instellingen die voor het certificaat gaan, presteren aantoonbaar beter op duurzaamheid dan andere instellingen. Verrassend is daarnaast de positieve energie die binnen de instelling bij de medewerkers vrijkomt wanneer het certificaat behaald wordt.

Overheid ziet vanwege MVO het belang van de Milieuthermometer voor de zorg

In 2012 hebben gemeente Amsterdam, Amsterdamse zorginstellingen, MPZ en enkele andere partijen een convenant afgesloten om met de Milieuthermometer Zorg aan de slag te gaan. Inmiddels hebben in Amsterdam alle 7 ziekenhuizen en 27 24-uurslocaties van zorgaanbieders het certificaat behaald. In 2015 is deze groep uitgebreid naar aanleiding van het initiatief voor de landelijke Green Deal, waar de Amsterdamse instellingen zich bij aansluiten.

Breda heeft in vervolg op de landelijke Green Deal op 4 november 2015 een Green Deal Breda afgesloten met al haar negen verzorgingsinstellingen en het Bredase Amphia Ziekenhuis. In 2016 zijn regio IJmond, regio Leiden en gemeente Utrecht gestart. In 2017 gemeente Apeldoorn en steeds meer gemeenten en regio’s bespreken deze aanpak.

Speerpunten van de overheid

MPZ sluit aan bij speerpunten vanuit de overheid en draagt belangrijke thema┬┤s aan. Gewerkt word aan:

  • invullen nieuwe wetgeving voor energiebesparing
  • besparen op voedselverspilling
  • meer recyclen van afvalstromen
  • besparen op water
  • duurzaam inkopen
  • duurzaam vastgoed
  • preventie van medicijnen in afvalwater
  • bevorderen van biodiversiteit in groenbeheer


In de Milieuthermometer Zorg komen ook al deze thema’s met maatregelen terug.