Ambities

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet meer weg te denken uit de zorg. Met de Milieuthermometer Zorg biedt MPZ een tool waarmee de instelling hier zichtbaar invulling aan kan geven. De Milieuthermometer is certificeerbaar (brons, zilver en goud). Instellingen die voor het certificaat gaan, presteren aantoonbaar beter op duurzaamheid dan andere instellingen. Verrassend is daarnaast de positieve energie die binnen de instelling bij de medewerkers vrijkomt wanneer het certificaat behaald wordt.

De Milieuthermometer Zorg ondersteunt het werken aan een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering.

Overheid ziet het belang van de Milieuthermometer voor de zorg

In 2012 hebben gemeente Amsterdam, 12 Amsterdamse zorginstellingen en MPZ een convenant afgesloten om met de Milieuthermometer Zorg aan de slag te gaan. Dit was de eerste versnelling van de uitrol van de Milieuthermometer. In 2015 is de Milieuthermometer Zorg vervolgens breed bekend geworden door het initiatief voor de landelijke Green Deal Zorg.

Breda, regio IJmond, gemeente Utrecht, enz. stap voor stap zijn met gemeenten en regio samenwerkingsverbanden gevormd voor duurzame zorg.

Speerpunten van de overheid

MPZ sluit aan bij speerpunten vanuit de overheid en draagt belangrijke thema┬┤s aan. Gewerkt wordt aan:

  • invullen nieuwe wetgeving voor energiebesparing
  • besparen op voedselverspilling
  • meer recyclen van afvalstromen
  • besparen op water
  • duurzaam inkopen / circulair inkopen / MVI
  • duurzaam vastgoed
  • preventie van medicijnen in afvalwater
  • bevorderen van biodiversiteit in groenbeheer


In de Milieuthermometer Zorg komen ook al deze thema’s met maatregelen terug.