Belang voor bestuurders van zorginstellingen

Voor de gezondheid van mensen is een schoon milieu een randvoorwaarde. Steeds beter wordt bekend dat onder meer vuile lucht door emissies van auto’s, medicijnresten in grondwater, en klimaatverandering de gezondheid van mensen bedreigen.

De zorginstellingen dragen wereldwijd bij aan gezondheidschade. 10% van de CO2 emissie in de wereld wordt direct of indirect veroorzaakt door de gezondheidszorg. In Nederland is de uitstoot van zorginstellingen (inclusief emissies vervoer en van producten voor de zorg) 7% van de totale nationale uitstoot. Hoe sluit dit aan bij de missie van de zorg?

Aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering ligt goed in lijn met de missie van uw instelling. Het draagvlak bij de medewerkers voor een duurzame bedrijfsvoering is hoog en groeiende. ook medici staan meer en meer op om dit thema te agenderen. Een bestuur dat duurzaamheid uitdraagt sluit aan bij de beleving van haar medewerkers, bewoners, patiënten, cliënten en bezoekers.

Met een duurzame bedrijfsvoering voldoet u ook aan huidige en de komende wet- en regelgeving. Opvallend is nl nog steeds dat veel zorginstellingen niet aan de wet voldoen terwijl daar toch bewezen positieve bijeffecten bij zijn:

  • dalende kosten door juiste investeringen
  • aandacht voor innovatieve technieken en werkwijzen
  • voorbereid zijn op vragen over MVO en duurzaamheid vanuit overheid en verzekeraars

Anno 2024 is de Green Deal Duurzame Zorg met ruim 350 partijen in Nederland actief om inhoud te geven aan duurzame zorg. Deze Green Deal wordt ook ondersteund door het ministerie van VWS. De praktische kennis en instrumenten van MPZ helpen u om snel stappen te zetten in de eigen organisatie.

Wilt u het thema duurzame bedrijfsvoering goed oppakken, en horen waar te beginnen, dan kunt u een afspraak maken met Adriaan van Engelen (directeur van MPZ) via onderstaande contactgegevens.