Bestuur MPZ

Het Bestuur van het Milieu Platform Zorgsector wordt gekozen op de Algemene Leden Vergadering van de vereniging. De bestuursleden zijn afkomstig uit de kring van de leden / instellingen.
Jaarlijks stelt de directeur met het bestuur een werkplan op voor de activiteiten van het jaar erop. Dit werkplan wordt besproken en goedgekeurd door de leden. Het uitvoeren van de activiteiten gebeurt vervolgens in nauwe samenwerking met de leden.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • De heer Eppie Fokkema, voorzitter, Archipel, Eindhoven
  • Mevrouw Monique Kortekaas-Rietveld, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
  • De heer Eric Mimmel, Radboudumc, Nijmegen
  • De heer Jan Peter Niezink, ‘s Heeren Loo, Amersfoort
  • De heer Marcel Rosendaal, penningmeester, Omring, Hoorn

Stichting MPZ

Projecten, de Milieuthermometer Zorg certificering en de Gevaarlijke Stoffen Applicatie Zorg zijn ondergebracht in Stichting MPZ en worden beheerd door het MPZ-bureau. Het doel van de stichting is de vereniging te ondersteunen met zakelijke transacties voor de ontwikkeling van kennis en het uitrollen van instrumenten voor een duurzame bedrijfsvoering bij zorgaanbieders.

De dagelijkse leiding van MPZ ligt bij het MPZ-bureau en wordt ingevuld door Adriaan van Engelen, directeur. Hij voert dit werk uit vanuit Stichting Stimular


Disclaimer & Privacybeleid

De informatie op www.milieuplatformzorg.nl is met zorg samengesteld en MPZ hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, klanten en relaties. Ga naar deze pagina voor onze disclaimer en het privacybeleid.