Bestuur MPZ

Het Bestuur van het Milieu Platform Zorgsector wordt gekozen op de Algemene Leden Vergadering van de vereniging. De bestuursleden zijn afkomstig uit de kring van de leden / instellingen.
Jaarlijks stelt de directeur met het bestuur een werkplan op voor de activiteiten van het jaar erop. Dit werkplan wordt besproken en goedgekeurd door de leden. Het uitvoeren van de activiteiten gebeurt vervolgens in nauwe samenwerking met de leden.


De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Eppie Fokkema, voorzitter, Archipel, Eindhoven

  • Monique Kortekaas-Rietveld, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

  • Eric Mimmel, Radboudumc, Nijmegen

  • Jan Peter Niezink, ‘s Heeren Loo, Amersfoort

  • Theike Roelofs, GGzE, Eindhoven

  • Marcel Rosendaal, penningmeester, Omring, Hoorn

  • Anne-Luise Stroomer, Spaarne Gasthuis, Haarlem

Stichting MPZ


Projecten, de Milieuthermometer Zorg certificering en de Gevaarlijke Stoffen Applicatie Zorg zijn ondergebracht in Stichting MPZ en worden beheerd door het MPZ-bureau. Het doel van de stichting is de vereniging te ondersteunen met zakelijke transacties voor de ontwikkeling van kennis en het uitrollen van instrumenten voor een duurzame bedrijfsvoering bij zorgaanbieders.

De dagelijkse leiding van MPZ ligt bij het MPZ-bureau en wordt ingevuld door Adriaan van Engelen, directeur. Hij voert dit werk uit vanuit Stichting Stimular


Disclaimer & Privacybeleid

De informatie op www.milieuplatformzorg.nl is met zorg samengesteld en MPZ hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, klanten en relaties. Ga naar deze pagina voor onze disclaimer en het privacybeleid.