Dossier:
Voeding

Aan de slag

Wil je zelf stappen maken met het verduurzamen van de voedingsprocessen in jouw organisatie? Dan kun je onderstaande 3 stappen gebruiken. Deze stappen komen ook terug in de Milieuthermometer Zorg (extra voor brons, grotendeels verplicht vanaf niveau zilver).


 1. Nulmeting
  Voordat je beleid en doelen bedenkt is het zinvol te weten wat de nu situatie in de instelling is. Wat wordt er op dit moment ingekocht? En waar komt het door dat de GFT-kliko zo vol is? Houdt een meting van minimaal 2 weken om goed in kaart te brengen waar verspilling ontstaat. Meet op verschillende punten in het proces hoeveel er weggaat (zie de vier punten van de vorige pagina). Hoeveel gaat er weg voordat het de keuken inkomt? En hoeveel afval onstaat in de keuken? In hoeverre komen borden onaangeraakt of halfvol retour? Zijn dit vaak dezelfde patiënten/cliënten of afdelingen?

  Houd de meting simpel. Het hoeft niet tot op de gram nauwkeurig om een goed beeld te krijgen van verspilling. Maak gebruik van bijvoorbeeld streeplijsten of emmers en wegschalen. Met de tweede week kun je de resultaten van de eerste week beoordelen. Zit er veel verschil in de waarden? Houd dan een langere meting.

 2. Beleid met doelen
  Als je weet wat er ingekocht wordt en waar verspilling ontstaat kun je beleid gaan schrijven. Wil je de inkoop verduurzamen, kijk dan bij de 5 punten van de pagina ‘voeding inkopen’. Wanneer decentraal ingekocht wordt (bijvoorbeeld op woongroepen) overweeg dan een eenvoudig inkoopkader te hanteren dat in de supermarkt gebruikt kan worden. Zorg dat het budget toereikend is.

  Maak je doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). Bijvoorbeeld:
  > Ieder jaar neemt het aantal kg voedingsafval met 10% af.
  Of
  > Minimaal 80% van het ingekochte vlees heeft een beter leven keurmerk met minimaal 1 ster en minimaal 20% van het ingekochte vlees is biologisch.

 3. Maatregelen
  In de Milieuthermometer Zorg staan concrete maatregelen voor het verduurzamen van het voedingsproces. Je kunt het eisenschema kosteloos inzien voor inspiratie.

  Zorg dat alle medewerkers in ieder geval op de hoogte zijn van de maatregelen die je bedenkt (en bij voorkeur meedenken in het proces). Wordt er niet gekookt, maar gebruik gemaakt van een cateraar? Nodig die dan uit om samen zinvolle maatregelen te bedenken. Je kunt hiervoor ook je afvalinzamelaar uitnodigen voor een zo integraal mogelijke benadering.

Benieuwd naar voorbeelden van andere instellingen? Kijk dan bij alle documenten (de meeste zijn alleen toegankelijk voor leden).

Vorige // Naar alle documenten

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!