Dossier:
Vervoer

Introductie

Uit de benchmark voor de zorg blijkt dat het vervoer van patiënten en medewerkers gemiddeld het op één na grootste aandeel heeft in de CO2-voetafdruk (na het energieverbruik voor de gebouwen). Voor de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg ligt het aandeel van vervoer rond 40% van de totale milieu-impact. Voor verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen is dit ongeveer 20%.

In dit dossier komt naast wetgeving over duurzaam vervoer ook de aanpak in de praktijk aan bod. Met antwoorden op vragen als: Hoe zet ik een intern mobiliteitsbeleid op? Hoe creëer ik draagvlak binnen mijn zorginstelling? Hoe monitor ik mijn vervoer en welke maatregelen hebben de meeste impact? Kortom, een volledig dossier waarmee elke zorginstelling het vervoer kan verduurzamen.

Draaiboek & Format voor beleid
Ter ondersteuning is er een draaiboek duurzame mobiliteit. Ook is er voor leden een format duurzaam mobiliteitsbeleid beschikbaar.

Werkgroep Duurzaam Vervoer
De werkgroep Duurzaam Vervoer van MPZ houdt zich bezig met de ontwikkelingen rondom duurzame mobiliteit. De werkgroep stelde in 2021 het draaiboek duurzame mobiliteit op.

Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!