Dossier:
Inkopen

Introductie

Een gezonde toekomst kan niet zonder een circulaire economie. We moeten gezamenlijk de ketens van producten en diensten sluiten, zodat grondstoffen en energie niet langer verloren gaan. Te veel spullen worden slechts eenmalig gebruikt en te weinig afval wordt gescheiden en gerecycled. Door maatschappelijk verantwoord én met het oog op de toekomst in te kopen kun je veel milieu-impact voorkomen.

Duurzaam inkopen heeft op meerdere niveaus effect. Je zorgt er zelf als organisatie voor dat je duurzame middelen en diensten gebruikt. Maar daarnaast prikkel je ook leveranciers en producenten aan de voorkant van het proces en medewerkers, patiënten en bezoekers aan de achterkant.

Hoe begin je met duurzaam inkopen? En waar let je dan op?

In dit dossier vind je informatie over het opstellen van inkoopbeleid en de Duurzaam Inkopen tool.

Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!