Dossier:
Communicatie

Introductie

MPZ-Draaiboek groene communicatie

MPZ – Bijlagen Draaiboek groene communicatie

Alles staat of valt bij goede communicatie. Dit geldt zeker voor duurzaamheid. Er zijn nog altijd mensen die de klimaatcrisis niet belangrijk vinden. Hoe communiceert u over duurzaamheid? En hoe gaat u om met de verschillende meningen op de werkvloer?

Bij communicatie is sprake van een zender en een ontvanger. Een groot deel van de dag zult u informatie doorgeven aan en ontvangen van medewerkers. Vaak is er sprake van enige mate van ruis. Dit kan interne oorzaak hebben (“Duurzaamheid? Daar geloof ik niet in. Klets maar een eind weg.”) of een externe oorzaak (niet iedereen leest intranet, posters worden weggehaald of gemist etc.).

Vijf tips die u helpen in communicatie over duurzaamheid:

  • Probeer de mensen die een bijdrage willen leveren bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld via een oproep op intranet. Het animo is vaak groter dan gedacht.
  • Maak het bestuurlijk draagvlak zichtbaar. Het is altijd makkelijker uw collega’s iets te vragen naar aanleiding van de doelstellingen uit het vastgestelde beleid voor duurzame zorg.
  • Stem vorm van de boodschap af op de doelgroep.
  • Maak gebruik van campagnes en rolmodellen.
  • Vier de successen. Niets werkt zo goed als laten zien dat je als collectief iets voor elkaar hebt gekregen.

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!