Dossier:
Wetgeving & Subsidies

LET OP: Er wordt momenteel gewerkt aan vernieuwing van de bibliotheek! Klik op 'alle documenten' voor het voorlopige overzicht van documenten per thema.

Introductie

Dit dossier gaat over de wet- en regelgeving op het gebied van milieu in de zorg. Met de komst van de nieuwe omgevingswet zal e.e.a. gaan veranderen in herkomst en beschrijving van wetten. De nieuwe omgevingswet zal vanaf januari 2022 gelden. Het activiteitenbesluit van de wet milieubeheer wordt hierin overgenomen en ook het bouwbesluit zal hier een plek in krijgen.

  • Activiteitenbesluit en PGS-15 worden het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal)
  • Bouwbesluit wordt het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl).

Dit dossier bevat verder informatie over de arbowet en een overzicht van subsidies voor duurzaamheid in de zorg.

Werkgroep Wetgeving
De Werkgroep Wetgeving van MPZ houdt veranderingen van de wetgeving in de zorg in de gaten en doet mee aan inspraakrondes bij voorstellen voor wetswijzigingen. Bekijk de webpagina van de werkgroep voor meer informatie.

Volgende