Dossier:
Wetgeving & Subsidies

Introductie

Dit dossier gaat over wet- en regelgeving en over subsidies voor duurzaamheid in de zorg. Met de komst van de Omgevingswet zal een en ander gaan veranderen. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. Het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer en het Bouwbesluit krijgen hierin een plek.

  • Activiteitenbesluit en PGS-15 worden het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal)
  • Bouwbesluit wordt het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl).

Werkgroep Wetgeving
De Werkgroep Wetgeving van MPZ houdt veranderingen in zorgwetgeving in de gaten en doet mee aan inspraakrondes bij voorstellen voor wetswijzigingen. Bekijk de webpagina van de werkgroep.

Wetchecker energiebesparing (RVO)
Met de Wetchecker energiebesparing check je welke wettelijke verplichtingen er voor jouw organisatie of gebouw zijn.

Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!