Dossier:
Wetgeving & Subsidies

Introductie

Dit dossier bevat wet- en regelgeving over milieu in de zorg. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet zal een en ander gaan veranderen in herkomst en beschrijving van wetten. De Omgevingswet geldt, naar verwachting, vanaf juli 2022. Het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer en het Bouwbesluit krijgen hierin een plek.

  • Activiteitenbesluit en PGS-15 worden het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal)
  • Bouwbesluit wordt het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl).

Dit dossier biedt verder informatie over de Arbowet en een overzicht van subsidies voor duurzaamheid in de zorg.

Werkgroep Wetgeving
De Werkgroep Wetgeving van MPZ houdt veranderingen in zorgwetgeving in de gaten en doet mee aan inspraakrondes bij voorstellen voor wetswijzigingen. Bekijk de webpagina van de werkgroep voor meer informatie.

Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!