Dossier:
Energie & Vastgoed

Introductie

De Nederlandse zorg veroorzaakt 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Een groot deel hiervan (zo’n 40%) zit in het verbruik van elektriciteit en aardgas. De energievoorziening en het vastgoed in de zorg moeten daarom verduurzamen om aan de klimaatdoelen te voldoen. En dat is een enorme opgave.

In dit dossier leggen we uit waar de sector naartoe moet op het gebied van energie en vastgoed en welke aanpak daarvoor gekozen is. We lichten toe welke wetten, regels en akkoorden er zijn, hoe ze samenhangen en wat dit praktisch betekent voor jou. Na het lezen van dit dossier weet je waar je informatie kunt vinden om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzaam vastgoed.

Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!