Dossier:
Grondstoffen & Afval

Introductie

Wereldwijd neemt de vraag naar grondstoffen toe en worden meer grondstoffen gebruikt dan onze aarde kan leveren. Nederland heeft zich in het Grondstoffenakkoord ten doel gesteld om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 een volledig circulaire economie te zijn.
Een circulaire economie is de tegenhanger van de huidige lineaire economie. In een circulaire economie bestaat er geen afval en worden grondstoffen telkens opnieuw gebruikt, ondersteund door circulaire verdienmodellen.

Dit dossier Grondstoffen & Afval richt zich op wetgeving, beleid, monitoring en de aanpak in de praktijk. Hoe werk ik aan een circulaire bedrijfsvoering? Wat zijn de mogelijkheden voor circulariteit? Hoe monitor ik dit en wat heeft de meeste impact?

Draaiboek & Format voor afvalpreventieplan
Ter ondersteuning is het Draaiboek Afval voor de Zorg, 2024, MPZ beschikbaar. Ook is er voor leden een Format afvalpreventieplan, 2023, MPZ beschikbaar.

Werkgroep Afval
De werkgroep Afval van MPZ houdt zich bezig met de hele grondstoffenketen van inkoop tot afval. De werkgroep houdt de informatie in het draaiboek actueel.

Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!