Dossier:
Energie & Vastgoed

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Dé plek om kennis op te doen over het verduurzamen van vastgoed en energiebesparing in de zorg is het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Het EVZ ondersteunt zorgorganisaties bij de verduurzamingsopgave uit het klimaatakkoord in opdracht van het ministerie van VWS. Het EVZ stemt activiteiten af met de zorgbranches (NFU, NVZ, Actiz, de Nederlandse GGZ en VGN).

Stichting Stimular, MPZ en onderzoeksinstituut TNO verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten daarvoor kennis binnen het EVZ. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van:

  • Hulp bij het opstellen van een eigen CO2-routekaart naar 2050;
  • Informatie over maatregelen die CO2-emissie reduceren;
  • Innovatieworkshops;
  • Een centrale vraagbaak;
  • Initiëren en doen van onderzoek.

Energieverbruik van medische apparatuur valt niet onder het Expertisecentrum. Een belangrijk onderdeel van het werk is de CO2-routekaart aanpak in de zorg. Verderop in dit dossier leggen we wat dat is. Maar eerst is het handig te weten hoe de energiewetgeving en richtlijnen in elkaar zitten.

Vorige // Naar alle documenten

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!