Dossier:
Grondstoffen & Afval

Afvalsoorten

Een zorginstelling heeft veel verschillende afvalstromen met elk hun eigen aandachtspunten. Zie ook het LAP3 (dit wordt later het Circulair Materialenplan).

Enkele voorbeelden van afvalstromen met typische overwegingen:

Kunststoffen
Kunststoffen zijn vaak onderwerp van discussie. Redenen zijn dat het gaat om grote volumes die erg zichtbaar zijn. Het is met het verbod op wegwerpplastics (SUP) ook een actueel thema. Mogelijkheden voor kunststof zitten bijvoorbeeld in het verkleinen van de stroom (minder wegwerpproducten, minder verpakkingen), het beter recyclebaar maken ervan (beter inzamelen, dezelfde types kunststof gebruiken die bij elkaar ingezameld kunnen worden) en het voorkomen van zwerfplastics. Per volume-eenheid is de impact beperkt, maar vanwege de

Luiers en incontinentiemateriaal
Per jaar wordt in Nederland zo’n 400.000 ton aan luiers en incontinentiemateriaal (inco) weggegooid. Het grootste deel hiervan wordt verbrand. De afgelopen jaren zijn er verschillende pilots geweest rond de recycling van inco en zijn er aanpassingen in wetgeving doorgevoerd die dit beter mogelijk maken. De volgende stap is het verfijnen van de technieken en het opschalen van de capaciteit. Er is ook een optie voor het gebruik van wasbare luiers in plaats van de wegwerpvariant.

Het gebruik van herbruikbare producten versus wegwerpproducten is ook een belangrijk thema. Klik op volgende (hieronder) voor een beknopte uiteenzetting hiervan.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!