Dossier:
Grondstoffen & Afval

Circulaire strategieën

De R-strategieën geven een handvat om na te denken over circulair werken met een focus op waardebehoud. Hierbij kijk je eerst naar het voorkomen en verminderen van materiaalgebruik en daarna naar het op de beste manier hergebruiken of terugwinnen ervan: hoe hoger in de lijst, hoe beter.


 1. Refuse
  Het voorkomen van materiaalgebruik. Dit is vaak de meest circulaire optie. Wat niet gebruikt wordt, levert geen afval op en kan niet verspild worden. Welke producten gebruik je vanuit gewoonte maar zijn eigenlijk niet nodig?
 2. Reduce
  Het verminderen van materiaalgebruik. Door efficiënter met materialen om te gaan of deze beter in te zetten, kun je materiaalgebruik verminderen.
 3. Re-sell/re-use
  Een materiaal of product opnieuw gebruiken. Als een product niet kapot is, gebruik het dan opnieuw nadat het in de huidige setting niet meer nodig is. Mogelijk kan het ergens anders in de organisatie nog goed gebruikt worden.
 4. Repair
  Het repareren van een product om gebruik te verlengen. Als een product stuk is, kun je het vaak prima repareren om het te blijven gebruiken. Gooi het niet direct weg bij een defect.
 5. Refurbish
  Het opknappen van een product. Als het product versleten of verouderd is, kan het vaak nog goed opgeknapt worden voor verder gebruik.
 6. Remanufacture
  Het hermaken van een product in dezelfde of betere staat als nieuw. Producenten nemen vaker hun oude producten terug om deze te hermaken tot een nieuw en up to date product met alle kwaliteiten en garanties die nieuwe producten ook hebben. Hierbij vervangen ze bijvoorbeeld onderdelen.
 7. Repurpose
  Een product opnieuw gebruiken met een andere functie. Je kunt producten vaak op een creatieve manier opnieuw inzetten voor een andere functie. Dit kan tot leuke effecten leiden.
 8. Recycle materials
  Het terugwinnen van grondstoffen met waarde. Hierbij worden de grondstoffen uit de producten teruggewonnen, die vervolgens weer opnieuw in te zetten zijn. Beoordeel eerst of het product in het geheel opnieuw in te zetten is, want dat heeft de voorkeur.
 9. Recover energy
  Het terugwinnen van energie bij verbranding. Dit is zonde van het materiaal. Er wordt in ieder geval nog energie uit gewonnen.
 10. Re-mine
  Het winnen van grondstoffen uit afval. Het is hierbij lastig kwaliteit te waarborgen en de waarde is laag.

  Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!