Dossier:
Grondstoffen & Afval

Reusables versus disposables

Een bekend onderdeel van een circulaire economie is hergebruik van materialen en producten. In de bedrijfsvoering en in de zorg leidt dit tot vragen. Zijn er ook herbruikbare alternatieven voor wegwerpproduct x? Dat kan gaan om koffiebekers en rietjes, maar ook over medische instrumenten, luiers, et cetera.

De vervolgvraag die je steeds meer hoort, is hoe de milieu-impacts van de alternatieven zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat is namelijk van veel factoren afhankelijk, zoals:


  • Uit welke materialen bestaan de producten?

  • Hoe vaak kun je het herbruikbare product hergebruiken?

  • Welke processtappen zijn nodig voor bijvoorbeeld schoonmaken, repareren en voorbereiden op hergebruik?

  • Welke logistiek is nodig?

Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de ene situatie beter uitpakt dan de andere. In een levenscyclusanalyse kun je dit structureel beoordelen.

Daarbij is het interessant om de kosten van de varianten ook goed te beoordelen. Soms wordt aangenomen dat de wegwerpvariant goedkoper is, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn.

Vorige // Bekijk alle documenten in dit dossier

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!