Dossier:
Vervoer

Aanpak & maatregelen

Volgens de Trias Energetica kun je met behulp van onderstaande drie stappen de CO2- en milieubelasting van het vervoer binnen de organisatie reduceren. Stap 1 reduceert de impact het meest en stap 3 het minst.

 1. Beperk het energieverbruik.
 2. Gebruik duurzame energie.
 3. Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en zuinig mogelijk voor de resterende behoefte.

Op basis van deze stappen zijn de vervoersmaatregelen verdeeld in vijf categorieën. Onderstaand categorieën-overzicht bevat enkele voorbeelden van specifieke maatregelen die genomen zijn door zorginstellingen.
In de maatregelenmodule van de bibliotheek vind je vervoersmaatregelen die je kunt nemen.

 1. Minder kilometers
  Maatregelen in deze categorie zijn puur gericht op het verlagen van de energievraag (stap 1 van de Trias Energetica) en zorgen zo dus voor de grootste reductie in de milieubelasting van het vervoer.
 2. Alternatief vervoer
  Met deze maatregelen werk je aan stap 1 en 2 van de Trias Energetica. De impact van maatregelen in deze categorie is zeer afhankelijk van de uitgangspositie en het type vervangend alternatief vervoer.
 3. Zuiniger rijden
  Als via de eerste twee categorieën geen reductie of vervanging van de fossiele voertuigen mogelijk is, kan er ingezet worden op zuiniger rijgedrag (stap 3 van de Trias Energetica).
 4. Wagenpark bijhouden
  Afhankelijk van de genomen maatregelen binnen deze categorie, werk je aan stap 1 of 3 van de Trias Energetica.
 5. Wagenpark vernieuwen
  De maatregelen binnen deze categorie kunnen binnen alle drie de stappen van de Trias Energetica vallen. Focus je dus eerst op maatregelen die het energieverbruik beperken.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!